MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.10.20 / dotaz č. 121883
Dobrý den,
řešíme stavbu domu a způsob vytápění. Dle nových požadavků musí být elektrický systém vytápění doplněný o obnovitelné zdroje. Měla bych dotaz, zda jste se v projektech již setkali s tím, že by požadavkům vyhověla krbová vožka s akumulační obstavbou a k tomu teplovodní podlahové vytápění na elektrokotel? Nebo je nějaká možnost, jak by to mohlo vyhovět? Uvést krb jako hlavní zdroj vytápění - za jakých podmínek?
Jedná se o patrový dům cca 9x12m, kde by krb byl uprostřed domu (rozdělující kuchyni s obývákem) a otevřeným schodištěm do patra domu. Zděný z Ytongu s šedým EPS..Nikde se mi nedaří dohledat, proč krb s výměníkem dle nové vyhlášky z 9/20 prochází, ale akumulační obestavba ne. Při tom princip nahřátí a následného postupného uvolňování je přeci v obou variantách. To se sálání do výpočtu nezapočítává? Pokud by byla zvolena boční akumulační sada a horní prstence (např. u Romotopu), tak tam po 2h nahřátí je ještě několik hodin sálání tepla. Nebo jde o to, že to nejde poté nijak regulovat? Je nějaká možnost, jak by takováto varianta mohla projít? FVE, TČ ani VZT bychom nechtěli. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

omezení ukazatele spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů energie bylo již ve vyhlášce č.78/2013 Sb. a princip zůstal i ve vyhlášce č.264/2020 Sb. zachován stejně - referenční vytápění a příprava teplé vody jsou s faktory 1,1 a má-li hodnocená budova vytápění a TV na elektřinu (faktor 2,6) musí se doplnit OZE.
Nově je ve vyhlášce č.264/2020 Sb. v Příloze č.5 uveden metodický postup zadávání vstupních dat výpočtu, kde je mimo jiné i odkaz na závazný postup zadávání podílů zdrojů energie odkazem na ČSN 730331-1:2020. V tomto novém znění normy je uvedena tabulka s velkým množstvím variant krbů a jím příslušného podílu na potřebě tepla na vytápění. Dle tabulky A.1 normy ČSN 730331-1:2020 má krb bez výměníku s ručním přikládáním maximální podíl 20%, s akumulační hmotou pak 35%. Krb jako hlavní zdroj nelze zadat, protože nezaručí distribuci tepla do všech místností - k němu by musel topenář doložit i výpočet tepelné bilance jednotlivých místností, ve kterých zdroj umístěn není. Krb bez výměníku lze pro výpočet zadat jako jedinný zdroj jen tehdy, není-li v budově/zóně navržen jiný zdroj.
Pokud Vám s elektrickým vytápěním a podílem krbu dle ČSN 730331-1:2020 nevyjde primární neobnovitelná energie je třeba instalovat obnovitelný zdroj, zlepšit obálku budovu nebo realizovat účinnější technické systémy. V RD je důležitá i příprava teplé vody. aby jste mohl vytápět RD elektrikou, můžete instalovat malý set TČ pro přípravu teplé vodu (cena okolo 60.000 Kč) nebo instalovat solární termické kolektory nebo instalovat FV elektrárnu s využitím pro ohřev TV. Dobré je realizovat krátké rozvody teplé vody bez cirkulace - pak Vám vyjde nízká spotřeba energie na přípravu teplé vody.

s pozdravem
Michal Čejka