MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.10.20 / dotaz č. 122175
Dobrý den,
nevím, zda se budete chtít mým dotazem zabývat, ale na netu jsem nenašel normy k pouhému nahlédnutí, proto jsem zkusil sílu Facebooku, který mě nasměřoval na vaší společnost.

Jde o situaci, kdy nový soused, jehož rekreační objekt sousedí s naším pozemkem (cca 40cm od plotu) zcela bez našeho vědomí započal (prostřednictvím kominické firmy) se stavbou venkovního nerezového komína napojeného na topeniště na tuhá paliva (pravděpodobně dřevo) a jehož kontrukce je upevněna na zdi zateplené polystyrenem..

Konstrukce komína zasahuje z větší části na náš pozemek v místě, kde skladujeme proschlé topné dřevo a také v sousedství dřevěné kůlny, ovocného stromu.

Omezení našich práv jsme ještě ochotni tolerovat pro dobré sousedské vztahy, ale jde nám o bezpečnost z hlediska protipožárních opatření, neboť komínové těleso je de fakto v přímém kontaktu s uskladněným dřevem.

Proto hledám odpověď na otázku, jak se staví norma k nutnosti dodržení odstupu tělesa od hořlavého materiálu, zda lze vůbec získat revizní zprávu na zařízení, které bylo realizováno na cizím pozemku bez souhlasu majitele?

Předem děkuji i v případě, že vypracování odpovědi nebude ve vašem zájmu.


1.- stavba komínu obecně by neměla být realizována bez souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, který by si měl vyžádat souhlas majitelů sousedních pozemků, a to zejména v případě, kdy lze objektivně očekávat ovlivnění sousedských vztahů. Za souhlas se stavbou odpovídá majitel objektu, tedy nikoliv realizační firma, která může stavbu realizovat dle pokynů objednatele v dobré víře, že tento má zajištěny veškeré právní náležitosti.
2.- požární odolnost proti možnosti vzniku požáru vně komínového tělesa je definována dle příslušné výrobkové normy pro systémové komíny tzv. "bezpečnou vzdáleností", která musí být specifikována výrobcem daného komínového systému. Tato vzdálenost bývá nejčastěji v rozmezí 50 - 150 mm a vymezuje minimální velikost otevřené vzduchové mezery, která musí být zajištěna mezi vnějším pláštěm komínu a potenciálně hořlavým materiálem. Za "hořlavý" se v tomto případě považuje každý materiál nebo konstrukce, která nemá požární odolnost skupiny A.
3.- polystyren obecně nelze považovat za materiál požárně odolný, a proto musí být zajištěn jeho "odstup" od pláště komínu.
4.- palivové dřevo a dřevěné stavební konstrukce (jako potenciálně hořlavé) musí dodržet bezpečnou vzdálenost od komínu dle bodu 2.
5.- revizní zpráva spalinové cesty v principu neřeší "sousedské vztahy". Pokud je tedy provedena v souladu s technickou legislativou, lze na ni vystavit kladnou revizi. Samozřejmě záleží na konkrétním revizním technikovi jak vyhodnotí např. přístupnost pro čištění a kontrolu, atd..

Ve Vámi popsaném případě je vhodné situaci z Vaší strany řešit, a to raději dříve, než později. Pokud není možná dohoda se sousedem (nejlépe písemná), je vhodné věc řešit se stavebním úřadem
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk