MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.11.20 / dotaz č. 122482
Dobrý den,
majitel sousedního pozemku požádal o vybudování elektrické přípojky. Nové kabelové vedení povede podél mého pozemku a je naplánováno ve vzdálenosti 1 m od hranice mého pozemku. Jedná se o běžnou vzdálenost od hranice pozemku?
Dobrý den,

Projektovou dokumentaci pro vybudování nové přípojky elektřiny vyhotovuje distributor elektřiny (E-ON, PREdistribuce a ČEZ Distribuce), který pro projektování dané přípojky musí dodržovat zákonné a normové povinnosti na vedení trasy infrastruktury.
Vedení přípojky je tedy hlídáno několika normami a zákony. Ve vašem případě pak zákon Energetický zákon 458/2000 Sb. v §46 ods. (5) mluví o ochranném pásmu vedení el. energie do 110 kV. Toto ochranné pásmo přípojky je 1m. Proto je přípojka vedena právě 1m od hranice pozemku.
Běžně se přípojky vedou podél hranic pozemků tak aby nezabírali příliš místa na jednotlivých pozemcích.
Dané problematice se dále věnuje i norma ČSN 73 6005, která řeší spíš křížení sítí a potkávání přípojek s plynovodem, kanalizací a vodovodem. Mimo jiné se v této normě dočteme i hloubku uložení elektřiny, která činní min. 35cm pokud je uložena v chráničce a 70cm bez chráničky.
Konkrétní vedení sítě je vždy závislé na místní situaci, nicméně vedení přípojky 1m podél vaší hranice je zcela běžný postup navrhování přípojek NN.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV tisk