MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.11.20 / dotaz č. 122486
Dobrý den,
Plánujeme stavbu rodinného domu ve svahu a územním plánem máme omezenou výšku stavby na 9 metrů. Plánujeme desku vyrovnat podle nejvyššího bodu terénu a do vzniklého prostoru umístit sklep (částečně zapuštěný). Chtěl bych se proto zeptat od jakého bodu se počítá výška stavby ..od základové desky například ?
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Zpracovatel územního plánu by měl v textové části určit, jak bude výška zástavby stanovena. Stavební předpisy nejčastěji uvádějí stanovení výšky stavby jako vzdálenost od nejnižšího místa přilehlého původního terénu po výšku atiky u staveb s plochou střechou a výšky hřebene u sedlových střech, nebo výšky horní hrany pultové střechy. Setkat se lze i s určením výšky stavby od úrovně prvního nadzemního podlaží. Ve svažitém terénu to ale může být značný rozdíl. Územní plán obvykle udává rovněž přípustnou podlažnost a to podle uváděných 9 m vypadá, že se připouští maximálně 2 nadzemní podlaží. Jedno již, zda druhé nadzemní podlaží bude s plochou nebo sedlovou střechou. Proto se rovněž obvykle uvádí tvar střech a zda je přípustné podzemní podlaží.
Pokud by byla přípustná plochá střecha, patrně by se do 9 m vešla výška všech podlaží s tím, že podzemní podlaží by nemuselo být příliš zapuštěné.
Ve vašem případě, pokud se jedná o sedlovou střechu, je zřejmé, že při menší šířce domu, řekněme do 9,0 m by mohla být celková výška prvního nadzemního podlaží (včetně stropu) cca 3,0 m a při skonu střechy kolem 40-42° přibude výška cca 4,0, na zapuštěné podzemí zbývá kolem 2,0 m. Takže sklep by byl na straně od svahu rovněž zapuštěný.
Pokud není výška stavby v ÚPD jednoznačně definována, je jistě možné obrátit se dotazem a žádostí o výklad na zpracovatele UPD, případně tento dotaz směrovat na odbor územního plánu příslušného úřadu (magistrátu, městského nebo s obce rozšířenou působností). Ten podle zákona bude vydávat „Závazné stanovisko“ z hlediska požadavků územního plánovaní. Stavební úřad tedy v tomto již příliš rozhodovat nebude, bude se řídit zmíněným závazným stanoviskem orgánu územního plánování.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
tisk