MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.20 / dotaz č. 122490
Dobrý den,
v novostavbě RD (tep. ztráta cca 10 kW) chce mít stavebník VZT s rekuperací a el. dohřevem v rozvodu proti kondenzaci (těleso 1,5 kW, tedy max. 15% pokrytí potřeby tepla) a dále teplovodní krb s výměníkem a podlahovým topení. Jiný zdroj tepla zde nebude.
Chci se zeptat, zda je dle ČSN 73 0331-1, přílohy A teplovodní krb možné považovat jako jediný zdroj (tedy pokrytí 85%), nebo zda se el. dohřev VZT považuje jako další zdroj tepla a tudíž je nutné podle přílohy A v případě použití více zdrojů uvažovat na teplovodní krb max. 35%? Čím pokryjeme zbývajících 50%, když v domě podle PD vytápění další zdroj není?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

VZT jednotka slouží pro přívod filtrovaného a upraveného čerstvého vzduchu do místností objektu a odvod odpovídajícího množství znehodnoceného vzduchu (el. předehřev je z důvodu kondenzace a úpravy vzduchu, hodnocení v průkazu bude uvedeno a zohledněno v kategorii náročnosti pro větrání - ne vytápění). Ovšem za předpokladu, že VZT systém nebude pracovat v režimu klimatizace (chlazení nebo vytápění - to však neuvádíte).
Vytápění objektu je řešeno POUZE jedním zdrojem (krb s teplovodním výměníkem a podlahovým vytápěním), který bude uveden v projektu a musí pokrýt celou tepelnou ztrátu objektu. Tabulka A.1 normy ČSN 730331-1 uvádí max. podíl doplňkového zdroje tepla - ale v tomto případě se bude jednat o HLAVNÍ a jediný zdroj tepla.
Odpovídá:  Ing. Milan Vich - EKIS Pardubice, EWIC
Téma:  Legislativa
tisk