MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.20 / dotaz č. 122500
Dobrý den, v současné době jsme ve stadiu projektování RD a rád bych se s vami poradil ohledně správného energetického systému? Jedná se o přízemní stavbu se sedlouvou střechou obdelníkového půdorysu 14,4 x 8,7 m otočenou dlouhou stranou na Jih, bez jakéholik stínění jinými objekty nebo stromy a na jižní straně máme vetšinový podíl velkoformátových oken nebo balkonových dveří s izolačními trojskly. V rodinném domě bychom chteli podlahové vytápění a součástí objektu budou malá krbová kamna zatím uvažovaná bez vyměnníku. Již víme že na jižní stranu střechy se sklonem 38 stupnů se nám vejde 9-12 FVE panelů. Skladba steny je KVH hranol s izol. vatou 160mm zaklopena z obou stran 13mm fermacelem s 40-60mm předstěnou a celá stěna bude zateplena minerální vlnou tl. 180mm. A ted můj dotaz: Jaky energetický systém by jste mi doporučili do takového domu pro ohřev vody a topení? Někteří nám dopourčují Tč a vodovodní podlahové vytápění, jiní plynový kotel a TUV a elektrické lamely. Bohužel se nevyznám uplně v této problematice. Rád bych dosáhnul pokud možno co nejvetší pasivity domu za rozumnou cenu. Prostě hledam jednoduché cenově přijatelné řešení k FVE a nějakému druhu podlahového vytápění. Děkuji za odpoved

Dobrý den,
neexistuje něco jako ideální energetický systém pro dům. Každý systém má svá specifika a každý investor upřednostňuje jiné požadavky. Pokusím se v odpovědi odpíchnout od Vašeho požadavku dosáhnout co největší "pasivity" za rozumnou cenu. "Pasivnost" domu se obvykle hodnotí přes dvě základní kritéria, přes měrnou potřebu tepla na vytápění (kolik tepla potřebujete dodat na 1 m2 podlahové plochy) a přes neobnovitelnou primární energii (kolik energie spotřebuje dům v primární energii - tedy něco jako energii obsažené v palivu).

To první kritérium není nijak ovlivněno volbou zdroje na vytápění. Potřeba je vlastnost domu, nikoli energetického systému. Potřeba tepla se dá snížit kvalitním zateplením obálky budovy nebo instalací vzduchotechnických jednotek s rekuperací vzduchu. Požadovanou energii může dodat jakýkoli energetický systém. Vhodné je volit systémy s vysokou účinností.

Druhé kritériu je z pohledu energetických systémů zajímavější. Nejvýhodnější jsou z tohoto hlediska obnovitelné zdroje energie, tedy například zdroje na biomasu (dřevo, pelety). To jsou velmi ekologické zdroje. I tyto zdroje v sobě mají ukrytou nějakou neobnovitelnou energii - dřevo je potřeba vytěžit, zpracovat, dopravit, na to využijete neobnovitelné zdroje energie. Ale spotřeba neobnovitelné energie je násobně nižší než energie dodaná do domu těmito zdroji. Kotel na dřevo jako primární zdroj není úplně ideální z důvodu nutnosti doplňování paliva, horší regulace. To částečně řeší kotel na pelety. Zde je možné využít zásobník pelet s automatickým přikládáním. Toto řešení je ale poměrně náročné na prostor v domě - nutná poměrně velká technická místnost.

Na druhém konci spektra šetrnosti z pohledu neobnovitelné primární energie stojí elektřina. Ta je v podmínkách ČR velmi nešetrná z pohledu neobnovitelné primární energie. Jde o to, že na elektřinu spotřebovanou v domě připadá až trojnásobné množství neobnovitelné primární energie v palivu (nejčastěji uhlí). Čistě elektrické vytápění je tedy v podmínkách ČR velmi neekologické. Také je obvykle problém s čistě elektrickým vytápěním splnit požadavky na energetickou náročnost. Vytápění elektřinou má samozřejmě výhody. Například elektrické podlahové vytápění bude velmi levné (nemáte v podlaze potrubí, ale jen elektrické rohože), dá se dobře regulovat. Pasivní dům (skvělá obálka, rekuperace) s krbem (část energie z obnovitelného zdroje) a fotovoltaikou umožňuje splnění požadavků na energetickou náročnost i u čistě elektrického vytápění, ale spotřeba primární neobnovitelné energie bude pak vlastně stejná jako u běžného domu například vytápěného plynem. Fotovoltaika na domě zajistí výrobu zcela čisté energie (obnovitelný zdroj), ale nelze počítat s využitím energie z FVE na vytápění domu. V době, kdy je potřeba vytápět je produkce FVE zcela nedostatečná a to ani s FVE s baterií.

Rozumným kompromisem tedy zřejmě bude vytápění pomocí tepelného čerpadla nebo vytápění pomocí plynového kondenzačního kotle s teplovodním rozvodem. Z pohledu neobnovitelné primární energie bude nejvýhodnější tepelné čerpadlo země/voda. To bude ale také nejdražší. Jiné tepelné čerpadlo a plynový kotel budou z hlediska neobnovitelné primární energie na podobné úrovni. Plyn je neobnovitelný zdroj, ale ztráty při jeho distribuci až na místo spotřeby jsou zanedbatelné. U elektřiny je jak jsem psal velká spotřeba primární energie v palivu (díky účinnosti elektráren a distribuci), ale to je kompenzováno využitím tepelného čerpadla. U tepelného čerpadla se spotřebovává elektřina jen na kompresor, zbytek (cca trojnásobek až pětinásobek) energie se tzv. "odebere" z okolního prostředí. Tepelné čerpadlo je vhodné do domů s nízkou potřebou tepla a podlahovým vytápěním. Tepelné čerpadlo je totiž zdrojem nízkopotenciálního tepla, které je pro podlahové vytápění a obecně dobře zateplený dům, zcela dostatečné.

Za mě je tedy využití tepelného čerpadla (ideálně země/voda) pro Váš případ ideálním řešením. Pokud budete chtít ušetřit na investičních nákladech, doporučil bych plynový kotel. Tímto se Vám ani moc nezmění roční náklady na energie. Ještě větší úsporu investičních nákladů zajistíte čistě elektrickým vytápěním, zde ale budou vyšší roční náklady a také bude složitější splnit požadavky na energetickou náročnost. Pokud Vám nevadí větší nároky na prostor nebo horší regulace, pak je určitě variantou dřevo nebo pelety.

S pozdravem
Tomáš KupsaOdpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk