MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.20 / dotaz č. 122503
Dobrý den,
vztahuje se povinnost kontroly klimatizačních systémů dle 193/2013 Sb. i na budovy, které jsou připojeny na dálkový zdroj chladu? V budově samotné je pouze vstupní stanice, strojní chlazení jen do 12 kW.
Děkuji za odpověď.
Na základě zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 2/2020 Sb., dle § 6a odst. (2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni:
a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
Tolik citace z platné legislativy.
Vámi uvedená Vyhláška č. 193/2013 Sb. je v současné době již neplatná (respektive není harmonizována se zákonem), nový prováděcí předpis je nyní na úrovni MPO připravován, kontroly klimatizačních systémů se v současné době nevykonávají až do vydání nového prováděcího předpisu (vyhlášky) zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.
Závěr: Vámi uvedený jmenovitý výkon 12 kW je nižší než výše uvedeným zákonem požadovaný a tedy pro tento případ nemusíte dle tohoto zákona provádět kontrolu klimatizačního systému s výkonem 12 kW.
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
Téma:  Legislativa
tisk