MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.11.20 / dotaz č. 122569
Dobrý den,
v roce 2018 bylo klientovi uděleno stavební povolení. V průběhu výstavby se klient rozhodl změnit parametry vytápění nemovitosti pouze na elektrické vytápění. 
Na stavebním úřadě nám následně po vypracování PENB bylo řečeno, že dle současných norem PENB nevyhovuje a že klient musí udělat na nemovitost buď fotovoltaiku a nebo jiný druh obnovitelného zdroje, aby vše splňovalo současné normy. 
Můj dotaz zní, zda může chtít stavební úřad po mém klientovi úpravu PENB a RD na současné normy a nebo zda se musí řídit normou z období, kdy bylo stavební povolení uděleno. 
Dle slov zhotovitele PENB nově zhotovené PENB v letošním roce nevyhovuje normám současným, ale vyhovovalo normám v roce 2018. 
Dobrý den,
stavební řízení z roku 2018 podléhalo tehdy platné legislativě, a na základě této byl vypracován i samotný Průkaz energetické náročnosti budovy, jako nedílná složka požadované dokumentace probíhajícího řízení. V té době se jednalo o tehdy platné znění zákona č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, a jeho prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Dle tehdy platné a shora uvedené legislativy, nesplňovaly novostavby, u nichž byl uvažován zdroj tepla na vytápění spotřebič, který využíval ke svému provozu jako energonositel elektřinu ze sítě požadavky na množství neobnovitelné primární energie, a tudíž nesplňovaly ani požadavky na celkovou energetickou náročnost budovy. Energetická náročnost u takového to domu byla považována jako nevyhovující. U novostaveb, u nichž byl uvažován zdroj tepla s elektrickým pohonem, musela být primární potřeba elektrické energie v budově dotována z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k uvedeným požadavkům byl vyhovující pouze systém vytápění, jehož zdrojem bylo tepelné čerpadlo (např. vzduch/voda) nebo byla-li energetická bilance rodinného domu v oblasti vytápění kryta převážně z obnovitelných zdrojů, jako např. napojení na systém výroby elektřiny z fotovoltaických panelů.
Shrnutí:
 Stavební úřad musí vycházet z tehdy platné legislativy, tj. z období zahájení stavebního řízení, a ne se řídit současnými právními předpisy.
 Dle mého názoru není možné, aby by PENB vypracovaný pro tuto novostavbu dle platných předpisů z roku 2018 vyhovoval tehdy platné prováděcí vyhlášce.