MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.11.20 / dotaz č. 122610
O odpověď na můj problém jsem se již obrátila na firmu ECOTEN, U Zvonařky 994/15, Praha 2, 12000 .
Problém je velmi složitý, týká se bytu ve zvýšeném přízemí zatepleného paneláku, ve kterém od roku 2017 dochází vnuceným větráním zapnuté vzduchotechniky z jiných bytů k táhnutí chladného vzduchu a ke zvýšené spotřebě tepla oproti jiným bytům . V bytě již dříve bylo k nalezení příčiny použito několik standardních testů, ale i přes realizovaná doporučení se stav nezlepšil.
Děkuji.
Dobrý den,
Z vaší struktury i obsahu dotazu se jedná o komerční dotaz, který musí být v tomto konkrétním případě řešen individuálně a placenou konzultací či poradenstvím, což EKIS není.

Obecně platí, pokud byl u Vás na bytovém domě provedena montáž vzduchotechniky a nuceného oběhu vzduchu, nebylo to určitě svévolně, ale byl k tomu určitě důvod. Jedním z důvodů mohlo být hygienické hledisko (plísně), zdravotní hledisko (radon), ... nebo v kombinaci s jiným tepelně-izolačním řešením. Takže musel existovat projekt, ke stavebnímu povolení a prováděcí projekt, který přesně popisuje co se kde instaluje a proč. Nelze pouze srovnávat historický minulý, patrně nevyhovující stav, jednotlivých míst, ale je nutné posuzovat nejprve chování řešení technologie jako celku, zda splnila očekávání, a až poté řešit jednotlivé chyby v projektu - asi jako ve Vašem konkrétním případě.

Tedy platí, že za projekt odpovídá projektant, hlavní projektant jako fyzická osoba, v přenesené odpovědnosti se to vztahuje i na dodavatele (právnickou osobou). Každé provedené dílo má mít nějaké potřebné náležitosti, mít revize a kolaudaci ke spuštění, a musí mít určitou kvalitu díla, včetně zákonné nebo prodloužené záruky na dílo a výrobní záruky použitých komponent. Tam je nutné začít a patrně asi svolat členskou schůzi SVJ a situaci řešit.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk