MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.11.20 / dotaz č. 122685
Dobrý den,

moc prosím o radu. Budeme rekonstruovat a pořizovat nový kondenzační kotel. V současnosti máme turbokotel vyvedený právě přes fasádu nad naší garáží, kde nikomu nevadí a nic a nikoho neohrožuje. Bydlíme v přízemí v družstevním bytě bytového domu. Kdybychom chtěli dát vývod z kotle do komína, znamenalo by to vyvložkovat cca 12 m komínu. Nikdo jiný z ostatních bytů do komína vývod nemá. Chci se zeptat, zda je nějaká možnost, že bychom zakoupili kondenzační kotel a mohli zanechat vývod přes fasádu stejně jak je nyní? Bojíme se pak následné revize kotle nebo rýpavých sousedů.

Děkuji mnohokrát
Pro daný problém je relevantní §24 vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění. Pod bodem 2 je zde napsáno:

„(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů….“

Základní podmínka, tedy stavební úprava, je ve Vašem případě splněna. Zbývá splnit druhou, tedy technické odůvodnění.

K tomu je třeba zpracovat dokumentaci dle kapitoly 10.3 ČSN 73 2401 – tedy zakreslení výšky a ochranného pásma kolem vyústění a popis vzdálenosti k okolním budovám. Prakticky se obvykle jedná o zakreslení do fotografie a k tomu jeden list slovního popisu. Tato dokumentace se předá k odsouhlasení na místní stavební úřad. Pokud stavební úřad fasádní vyústění schválí, jsou splněny všechny legislativní nároky a vyústění lze realizovat a samozřejmě i revidovat.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk