MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.12.20 / dotaz č. 122724
Dobrý den,

děkuji za odpověď. Doporučil byste na zateplení základů extrudovaný polystyren nebo raději soklovou desku Styrotrade Styro SD 200?
Pokud jde o tloušťku, slyšel jsem, že je doporučeno zateplit sokl stejnou tloušťkou jako fasádu, kvůli eliminaci tepelných mostů. Chceme zateplit fasádu polystyrenem 200 mm, máme tedy zateplit sokl stejnou tloušťkou?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
se Stytotrade nemám zkušenost, osvědčený je extrudovaný polystyren fasádní FIBRAN ETICS GF, ale ten Styrotrade bude jistě obdobný. Ohledně té tloušťky. Tepelný most vlivem snížení tloušťky izolace soklu je zcela zanedbatelný. Extrudovaný polystyren má zpravidla lepší izolační vlastnosti než fasádní polystyren, proto má často i při o něco snížené tloušťce stejné izolační vlastnosti. Jistý přídavný tepelný tok udělá zakládací lišta, ale i její vliv je zpravidla velmi nevýznamný (významnější na čistě betonové stěně). Obě varianty řešení jsou možné - se sníženou tloušťkou XPS (extrudovaného polystyremu) na soklu i se stejnou tloušťkou. Rozhodnutí o variantě se zpravidla nedělá podle tepelné ochrany budov, ale spíše z hlediska technologie provádění nebo požárních hledisek.

Z hlediska požáru je lepší varianta se stejnou tloušťkou tepelné izolace na fasádě a na soklu. Když je odskok, je nutné mít do nějaké vzdálenosti nad zakládací lištu izolaci z minerálních vláken. Pokud budete zateplení fasády a soklu realizovat společně, pak je možné použít variantu bez snížené tloušťky izolace na soklu. Pokud ale máte nejprve zateplovat fasádu a až pak sokl a základ, pak je výhodnější řešení s odskokem a zakládací lištou. Jinak nemáte spojitou síťovinu pod omítkou apod. To už jsou ale spíše obecné stavařské souvislosti, nikoli otázka energetické náročnosti.

S pozdravem Tomáš Kupsa

Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk