MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.12.20 / dotaz č. 122777
Přeji dobrý den,

Rád bych se zeptal na dotaz týkající se pojištění energetického specialisty.
V současné době se rozhoduji, zda musím být jako energetické specialista stále pojištěn, pokud nepředpokládám, že budu v příštím roce v činnostech ES pokračovat. Jde mi o to, jak se pohlíží na hypotetickou situaci – například vyhotovení energetického posudku nebo auditu, který jsem vypracoval v minulosti, kdy jsem byl pojištěn, ale to, že byl energetický posudek zpracován nesprávně a plynou z něj nějaké škody bude zjištěno až v budoucnosti, kdy pojištěn nebudu. Zda se na uvedenou situaci vztahuje pojištění z doby, kdy byl např. posudek vyhotoven, nebo je třeba být v pojištěn v době, kdy se případná škoda řeší.

Děkuji za Vaši odpověď
Vážený pane kolego,
děkuji za váš dotaz.

Zákon 406/2000 Sb. vyžaduje, aby energetický specialista byl pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti. Viz §10 odst. 7. f).

Z hlediska zákona tedy můžete pojištění ukončit, jakmile ukončíte činnost energetického specialisty.

S otázkami ohledně plnění se obraťte na svou pojišťovnu, její podmínky neznáme.

S pozdravem
Jan Truxa, Karel Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk