MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.21 / dotaz č. 122859
Dobrý den,
chtěli jsme stavět rodinný dům z cihel 300 mm plus zateplení polystyrenem 200 mm. Teď ale zvažujeme vápenopískové cihly 175 mm plus zateplení polystarenem 200 mm. Zhorší se tepelněizolační ukazatele?
Chceme použít výhradně lepený systém Baumit, který dodává polystyren tloušťky max 200 mm.
Dobrý den,

Jako původní konstrukci uvažuji keramické cihelné bloky s kontaktním zateplovacím systémem s bílým EPS tl. 200 mm (včetně kotvení). Pro tuto konstrukci vychází součinitel prostupu tepla, včetně přirážky na kotvení, U = cca 0,18 W/m2K. Pokud je v původním návrhu uvažován již výhradně lepený systém je U = cca 0,16 W/m2K.

V případě změny nosné konstrukce na vápenopískové tvárnice a využití výhradně lepeného systému Baumitu s tepelnou izolací EPS-F je součinitel prostupu tepla U = cca 0,19 W/m2K.

Odpovědí na Vaši otázkou je tedy ANO, dochází ke zhoršení tepelněizolačních vlastností konstrukce, protože vápenopískové tvárnice mají nižší tepelný odpor (= vyšší propustnost tepla) oproti keramickým dutinovým tvárnicím. Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] zde charakterizuje prostup tepla konstrukcí = čím nižší, tím méně konstrukce "propouští tepla".

V nabídce Baumitu, pro výhradně lepené systémy, je dále šedý EPS, který má lepší tepelněizolační vlastnosti. Při uvažování šedého EPS vychází hodnota součinitele prostupu tepla U = cca 0,16 W/m2K.

S pozdravem

Matouš Juráň

Odpovídá:  Ing. Matouš Juráň - EKIS Praha EnergySim tisk