MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.1.21 / dotaz č. 122863
Dobry den,
stavime rodinny dum a nyni jsme ve stadiu reseni zatepleni stropu. Jedna se o prizemni dum, nad obytnou casti je nezateplena puda.
Strop je vytvoren z tramu (vyska 240mm, sirka 200mm, jsou od sebe cca 30-60cm jak kde). Chybne jsme ze shora na tramy umistili zaklop z OSB desek (25mm), tak, abychom docilili pochuznosti pudy. Jak bychom meli nyni idealne strop zateplit? Moc dekuji za odpoved.
Dobrý den,

daný návrh je potřeba řešit ze dvou hledisek a to z hlediska tepelného odporu konstrukce (součinitele prostupu tepla) a z hlediska tepelně-technického chování konstrukce (vlhkostní bilance, chování zabudovaného dřeva apod.).
Nyní se Vám naskýtají dvě možnosti řešení a to umístit tepelnou izolaci pod OSB záklop a nebo nad OSB záklop. Zde budou pravděpodobně hrát roli výšky podlaží. Z dotazů neznám kontext, zda jsem výškově nějak limitováni (výškou podhledu či výškou skladby nad trámy). Obecně doporučuji strop zateplit nad úroveň stropních trám. Toto řešení je výhodnější z pohledu ochrany dřevěných trámů nadměrnou vlhkostí, lepší vzduchotěsností a eliminací systémových tepelných mostů. Skladba by poté mohla vypadat následovně: stropní trámy -> OSB záklop -> parozábrana -> tepelná izolace -> protivětrná fólie.

Volba materiálu tepelné izolace bude záležet na mnoha faktorech. Obecně doporučuji použít minerální izolaci, která je difuzně otevřená a nehořlavá. Pochozí podlahu půdy můžete vyřešit prostřednictvím nosného roštu, na který umístíte prkennou podlahu s vynechanými spárami (vynechané spáry slouží pro odvod případně vlhkosti). Nosný prvek roštu lze vytvořit prostřednictvím nosných tepelně izolačních dílců. Materiál parozábrany Vám doporučuji volit jako asfaltový pás s hliníkovou vložkou s tl. cca 4,0mm.

Dimenze tepelné izolace bude záležet na vybrané tepelné izolaci (její tepelně-izolační vlastnosti), preferované energetické náročnosti budovy a dále z požadavku na energetickou náročnost budovy.
Doporučená hodnota součinitele tepla takovéto konstrukce činí Urec = 0,20W/(m2.K), resp. doporučená hodnota pro pasivní domy Upas = 0,15W/(m2.K). V případě použití běžné minerální či kamenné tepelné izolace s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λD=0,035W/(m.K) či potřebná tloušťka pro docílení těchto parametrů 200mm resp. 280mm. Tloušťka izolace může být dále upravena dle výstupů průkazu energetické náročnosti budovy.

Za G SERVIS CZ s.r.o.
Ing. Ondřej Židek
Odpovídá:  Ing. Ondřej Žídek - EKIS BRNO G SERVIS tisk