MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.1.21 / dotaz č. 123052
Dobrý den,
mám dotaz ohledně zateplení novostavby. Dům postavený z keramických cihel porotherm 44 na celoplošné lepidlo, celkové tepelné ztráty jsou 6,3 kw při - 13°C. Patrový dům 12x10 metrů, topení kondenzačním kotlem, eventuálně teplovodní krbovou vložkou. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, předpokládám, že se jedná o broušené cihly Porotherm 44 Profi,. Tato konstrukce stěny s běžnými vápenocementovými omítkami splňuje požadovanou normovou hodnotu součinitele prostupu tepla UN20= 0,3 W/(m2K), nikoliv však doporučenou Urec =0,25 W/(m2K). Pokud se na to ale díváme z pohledu současné legislativy, tak u nové budovy je u takové konstrukce referenční hodnota součinitele prostupu tepla 0,21 W/(m2K). Tomu odpovídá přidání běžného izolantu EPS 70F v tl. 60 mm. Vzhledem k poměru ceny izolantu (cca 1000 Kč/m3) a ostatních komponent systému ETICS tak bych rozhodně doporučoval větší tloušťku izolantu a jít na hodnoty součinitele prostupu tepla doporučenou pro pasivní domy, tedy 0,12-0,18 W/(m2K), tomu odpovídá ve vašem případě tl. běžného fasádního polystyrenu 100-220 mm.
Z dotazu není rovněž jasné zda se jedná o rozestavěnou budovu nebo již dokončenou a užívanou budovu. Dům by měl být postaven podle schválené projektové dokumentace a jakákoliv změna je změnou stavby před dokončením a nebo změnou dokončené budovy. V obou případech pokud změny mají dopad na energetickou náročnost budovy má stavebník nebo vlastník budovy povinnost zajistit splnění požadavku na energetickou náročnost budovy a opatřit si nový PENB (průkaz energetické náročnosti budovy. (§7 a §7a zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií)

S pozdravem
František Švadleňák
Odpovídá:  Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný tisk