MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.1.21 / dotaz č. 123108
Dobrý den,
Jsem projektant a investor mě přesvědčuje, že mnou navržená předsazená montáž oken je nyní při realizaci špatná volba.
Prý jednal s nejmenovaným renomovaným dodavatelem oken, který mu vysvětloval, že se zhorší akustika, že může dojít k sesedání kotvení a tedy problémům na fasádě a při případné výměně oken to bude velmi problematické apod.
Jedná se o atypický RD z monolitického betonu, kde se mi jeví klasické osazení oken na hranu žb kce, jako nevhodné.
Jelikož není moc vhodná orientace pozemku, investor měl spoustu požadavků, garáž je umístěna uvnitř dispozice apod.., tak PENB nevyšel jako pasivní, ale ani investor na pasivitě netrval. Snižoval i tl. izolantu, ze současných 250mm by prý raději použil jen 200mm šedého polystyrénu tak, aby neměl moc zapuštěná okna.
Vytápění je TČ s tím, že mu zpracovatel posudku současně také tvrdí, že prý tepelné ztráty změnou osazení budou minimální.
Jelikož jsem absolvoval mnoho školení pořádané Vaší organizací, nemohu se smířit s argumentací investora a požádal bych Vás o nějakou protiargumentaci vycházející z Vašich aktuálních zkušeností.
Předem moc děkuji.
Dobrý den,
osazení okna do líce železobetonové konstrukce může být problematické z hlediska vzniku tepelného mostu. Při správné předsazené montáži nedochází ani k sesedání kotvení ani dalším potížím. Rozhodně bych toto osazení okna doporučil. Systémů řešení předsazené montáže je celá řada a může se jednat i o celoplošné podepření oken a jejich vysazení, kde okno není osazeno jen na kotvící body, ale podepřené celoplošným profilem. Také bych zdůraznil vliv osazení okna na celkovou energetickou bilanci domu, který může být nezanedbatelný.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD tisk