MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.1.21 / dotaz č. 123128
Dobrý den, zdrojem tepla pro vytápění novostavby RD jsou krbová kamna s teplovodním výměníkem spolu s dostatečně velkou akumulační nádobou. Dotaz zní: Pokud bude v akumulační nádobě umístěna topná spirála, je v současné době obhajitelné před SEI započítání podílu využití zdrojů pro krbová kamna více než 35%, jestliže to uvádí projektová dokumentace? Systém může fungovat i bez elektrické spirály, což lze doložit výpočtem (připouštím však že chování uživatele je jen předpoklad).
Text nad tabulkou A.1 ČSN 73 0331-1 uvádí "V případě že tento poměr není stanoven, lze použít orientační hodnoty uvedené v tabulce A.1". Navíc jsou v této tabulce podíly pro příslušný "doplňkový zdroj tepla".
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Tato otázka by měla být především směřována na Vašeho projektanta či lépe na jeho energetického specialistu, který v rámci dokumentace pro stavební povolení musí zhotovit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tento v případě novostavby musí splnit nejen kritéria na tepelnou odolnost jednotlivých kontrukcí, účinnosti jednotlivých technologií, ale zároveň na splnění požadavku na obnovitelné zdroje energií.
Ve výpočtu se uvádí předpokládaný poměr využití jednotlivých zdrojů a je tedy na Vaší domluvě jak tento podíl konkrétně nastaví.
Ano, v rámci obnovitelných zdrojů energie nevychází elektrická energie dobře a hranice možného podílu se bude pohybovat kolem 35%. Obraťte se tedy na energetického specialistu, který bude PENB k Vašemu RD zpracovávat a proberte s ním vaše možnosti optimalizace návrhu tak, aby byl přípustný pro splnění zákoných povinností pro stavební povolení.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - EKIS Ostrava Ing. Sýkora tisk