MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.1.21 / dotaz č. 123140
Dobrý den, je v současné době dle platných předpisů a požadavků MŽP vůbec reálné dostat se při výstavbě nového přízemního RD na dotaci programu NZÚ v kategorii B.2? Prý je to pro bungalov téměř nemožné vzhledem k špatnému poměru A/V bez ohledu na kvalitu zateplení, způsob vytápění atd.
Dobrý den,

Programy SFŽP oblast B, je pro výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pravidla jsou nastavena tak, že jsou dotační částkou zvýhodňovány domy - úspornější a více využívající energii z obnovitelných zdrojů.

B.0 Dům s nízkou energetickou náročností 150. tis. Kč
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300. tis. Kč
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití OZE 450. tis. Kč
S podporou až do 50% ze způsobilých výdajů

Ze samotného fyzikálního a technického principu je jasné, že čím bude více prosklených ploch, a čím více bude celkových ploch, které jsou ochlazovány, tím budou tepelné ztráty vyšší. Takže pokud se Vám líbí jak píšete "bungalov" je Váš výběr čistě jen na Vás. Ale projektant podle použitých materiálů Vás jistě upozorní, pokud ještě bungalov opatříte "spousty oken a dveří", že v některém případě nebudete schopen s použitými materiály dosáhnout poměru A/V a s tím spojených optimalizovaných (nízkých) tepelných ztrát v objektu.

Bylo by tedy nejlepší projít Váš záměr s potřebnými plochami a vybrat možná jiný typ stavby než jen "bungalov" amerického stylu. Tento typ stavby je určitě jednoduchý, je zpravidla bez podsklepení (budou nižší náklady na výstavbu), stropy s omezenou nosností a jednoduchou střechou. Bohužel výměra ochlazovaných ploch je u těchto staveb jedna z nejvyšších. Nevýhodou jsou poměrně větší náklady na vytápění a chlazení objektu. Velkou výhodou však je absence schodů - domy mohou být bezbariérové, bez nutnosti použití speciálních výtahů, schodolezů apod. pro starší občany. Proto se třeba s těmito stavbami téměř velice málo setkáte na severu Evropy, kde je vždy výhodnější stavět i 1.patro a pokusit se tvar objektu maximálně přiblížit objemu "koule" nebo alespoň krychle.

Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk