MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.21 / dotaz č. 123497
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně legislativních předpisů pro vedení elektrické přípojky.

Popis situace:
Standardně jsme podali žádost na ČEZ o připojení - nejkratší možné vedení el. přípojky dle firmy zajišťující projekt přípojky pro ČEZ, zablokoval VaK nesouhlasem kvůli nedodržení ochranného pásma od vodovodního řádu - dle map VaK tam vede vodovodní řád, poměrně úzký pruh pro vedení místa (nicméně majitelé pozemků, kolem kterých by bylo vedeno souhlas dali).
Zjistil jsem, že vodovodní vedení není vodovodním řádem, ale vodovodní přípojkou ("vypáčeno" po mnohých urgencích i z VaK v rámci diskuzí o možnostech vodovodní přípojky pro náš pozemek). Tato vodovodní přípojka je navíc v majetku právě sousedů, kteří s technickým provedením el. přípojky souhlasili, navíc pravděpodobně i skutečné vedené "konfliktní" přípojky je za plotem sousedů a ne jak má VaK ve výkresech u silnice, takže prostor pro "bezpečné" uložení el. přípojky ve skutečnosti pravděpodobně existuje. Projekční kancelář zajišťující pro Čez si zjevně nechtěla komplikovat život, do sporu s VaK nešli a navrhli tažení jinudy - za cenu průtahů územního řízení, bohužel se ukázalo že jiná trasa a navržené tech. řešení je rovněž komplikovaná - pro změnu se "šprajcují" majitelé na druhé straně komunikace.

Má zjištění:
- dle zákona vodovodní přípojka nemá stanovena ochranná pásma (pouze doporučená příslušnými ČSN a jinými normami)
- vodovodní přípojka není v majetku VaK (což mi potvrdili písemně)
- skutečné vedení přípojky, které je v majetku více sousedů, je pravděpodobně min. 3 metry od silnice až na jejich pozemcích.

Dotaz:
- na základě jakého zákona může VaK předepsat projekční kanceláři el. přípojky ochranné pásmo pro vodovodní přípojku, která není jejich, mají vůbec v takovémto případě právo se k tomuto vyjadřovat a předepisovat nějaká tech. omezení ? (když tam není žádné jejich vodohospodářské zařízení?)
- jak a kde se bránit proti chybně poddané informaci ve "vyjádření o existenci vodohospodářských zařízení" od VaK - když uvádí že tam mají vodovodní řád a své zařízení a skutečnost je jiná?
- pro náš pozemek přípojku vody neplánujeme (právě proto že nás VaK nutil za nemalý peníz zbudovat vodovodní řád, který by si rádi následně za 10procent nákladů odkoupili a připojili další objekty - přípojku vody tedy nerealizujeme - naštěstí šla studna která vyjde na třetinový peníz).
- VaK přece netvoří legislativu a nemůže si dělat co se mu zachce - je to pořád soukromá firma, která si chce maximalizovat svůj zisk a majetek - je zde zjevný konflikt správce sítě, který má provozovat v obecném zájmu, se soukromými zájmy - kde a jak se lze bránit?
- např. velkých městech musí být toto přeci běžný stav - existovat tech. řešení, vedení vodovodu i elektřiny v těsné blízkosti? (když jsem viděl odkryté výkopy v praze...divočina :) ) - je mi jasné projektant čezu ho možná zná, ale že má rozpočet od ČEZ a dobrovolně do něj možná ani z důvodu nákladů jít nemůže. Četl jsem o uložení el. kabelu přípojky v min. vzdálenosti 40cm od přípojky vody, u uložení nad přípojkou vody...

Děkuji moc za jakoukoliv užitečnou radu, komentář.
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Pokusím se Vám Váš dotaz zodpovědět a co nejvíce pomoci. Při návrhu inženýrských sítí je nutné se řídit Vámi citovanou normou ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, která je závazná díky navazujícím zákonům a vyhláškám. Z těchto důvodů je nutné se jí řídit. Tato norma nicméně umožňuje řešit souběhy a o ve vodorovné rovině tak i svislé a také křížení inženýrských sítí. Toto křížení je popsáno např. v tomto zdroji (http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/limity-vyuziti-uzemi/3-1-20200701.pdf) nebo detailně ve výše zmíněné normě, kterou lze zakoupit.
Pro Váš případ je podstatné, že vodovodní řad i veřejná přípojka až k vodoměrné sestavě je gesci správce vodovodní sítě, na které se výše zmíněné vztahuje. Pokud by to byla soukromá část za vodoměrnou sestavou, pak je svolení se souběhem na vlastníkovi pozemku.
Doporučil bych ve spolupráci s projektantem vytvořit návrh souběhu inženýrských sítí a to i v příčných řezech, na kterých budou vidět vzájemné odstupy v souladu s ČSN. Toto bych projednal pokud možno osobně s VaK.

Doufám, že je odpověď dostačující, nebo pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, případně telefonicky či navštívit osobně některé z poradenských středisek EKIS ve vaší blízkosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Ladislav Jůna
EKIS, Praha 5
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
Téma:  Legislativa
tisk