MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.21 / dotaz č. 123498
Dobrý den,
plánujeme (finálně nás v rozhodnutí utvrdili komplikace s přípojkou elektřiny) ostrovní FVE s instalovaným výkonem zcela určitě do 10KWp.

- nejsme v památkově chráněné ani přírodně chráněném pásmu ani jiném ochranném pásmu
- přípojka elektřiny je v tento okamžik s velkým otazníkem - bude asi za dlouho, pokud vůbec bude, nechceme čekat se stavebním povolením a zároveň bychom rádi měli jistotu následného povolení užívání stavby i bez přípojky elektřiny - pokud se povede v budoucnu zřídit napojení na DS, bude sloužit čistě pro zálohu v zimním období - nahrazení záložního diesel agregátu.

- pozemek máme "obrovský" vzdálenost k sousedům na všechny strany téměř 100m, FVE bude na střeše RD, agregát ve stodole (kvůli potencionální hlučnosti)

- RD bude v ochranném pásmu lesa definovaném na 50m (vzdálenost RD od lesa je asi 45m)
- panely - regulátor, bude pod napětím do 150v, DC BUS 48, tedy i z požárního hlediska by neměl být problém

Dotaz:
- co bude pravděpodobně potřeba po formální stránce (krom samozřejmě vlastního projektu FVE) z pohledu stavebního povolení RD, pokud bude bez přípojky el. , čistý ostrovní systém?

- je potřeba nějaká "razítka" navíc k dlouhému seznamu ostatních razítek předepsaných SU k stavbě RD? Kde nejčastěji nastávají možné komplikace z pohledu souhlasů (přípojky nebudou žádné - i voda je řešena studnou, bez přípojky, kanalizace v obci není - budeme mít KČOV, plyn rovněž není)

- když opominu detailní realizační projekt FVE, který bychom rádi dělali i s ohledem na s každým rokem klesající ceny komponent, až v dalších fázích výstavby, jaký rozsah dokumentace FVE, je vyžadován v dokumentaci části "elektro" pro stavební povolení - jinými slovy postačí pro stavební povolení do výkresů zapracovat zapojení, pracovní napětí apod. nebo musí být nějaká specializovaná část s detailními výpočty výkonu FVE, konkrétní materiály apod. i pro stavební povolení?

Je mi jasné, že na SU by mi měli danné informace sdělit - bohužel jejich praxe bývá dle mých zkušeností že si raději vyžádají i "razítka", které nejsou třeba, přeci jen s ostrovní FVE menší stavební úřady tolik zkušeností nemají...

Děkuji moc za informace.
Dobrý den,

v případě malých fotovoltaických elektráren, umístěných na střechách objektů (RD, garáž, stodola…) pro účely spotřeby vyrobené energie v objektu, je toto posuzováno jako technické zařízení budovy – tedy nedílná součást stavby. Tímto by mělo dostačovat uvedení FVE v projektové dokumentaci ke stavbě domu, obdobně jako např. zdroj tepla na vytápění.

V případě zřízení přípojky k DS v budoucnu by neměl být problém ani s případnými přetoky z FVE do DS.

Do projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení bych definoval Vámi popsané – zejména počet panelů, celkový výkon, umístění, zapojení, množství vyrobené energie apod. Podrobnějšími výpočty se dle mého názoru nebude na stavebním úřadě nikdo zabývat. Do projektové dokumentace by bylo vhodné zpracovat FVE v rámci části dokumentace k Elektroinstalaci, případně oddělenou část jen pro FVE.
Pokud bude FVE umístěna na střeše objektu, tak by k samotné FVE nemělo být potřeba žádných vyjádření/stanovisek dotčených orgánů, FVE by měla být posouzena v rámci celé projektové dokumentace novostavby.
Odpovídá:  Ing. Matouš Juráň - EKIS Praha EnergySim tisk