MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.2.21 / dotaz č. 123619
Dobrý den,
můžete mi prosím doporučit vhodný průměr/výšku komínu pro tuto teplovodní krbovou vložku?


https://krbysmahaj.cz/teplovzdusna-krbova-vlozka-rohova
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí data týkající se spalinové cesty (přívod vzduchu, připojení kouřovodu, účinná výška komínu, skladba komínové konstrukce apod.). Tyto parametry jsou pro výpočet nezbytné a do orientačního výpočtu byly zpracovatelem dosazeny (externí přívod vzduchu kanálem DN120, připojení kouřovodu s jedním kolenem atd.). Výpočet byl zpracován pro vícevrstvý, nerezový komín dimenze DN 160 mm s tepleným odporem 0,41 m2.K/W. Výpočtem byla ověřena minimální účinná výška komínu.
V orientačním výpočtu, je počítáno s možností celoročního provozu z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolního vzduchu 30° pro tlakovou podmínku). Pro dimenzi komínu DN 160 mm jsou splněny všechny podmínky výpočtu při minimální účinné výšce komínu 2,6 m. U tlakové podmínky je vypočítaná rezerva 0,3 Pa. U teplotní podmínky je rezerva 49,2°C. Rychlost proudění spalin je 0,57 m/s.
Pro dimenze komínu větší než DN160 mm, nevychází rychlost proudění spalin.
Doporučujeme provést výpočet s kompletními daty celé spalinové cesty.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk