MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.2.21 / dotaz č. 123624
Dobrý den, mám dům vystavěný z poloviny na pískovcovém masivu, kdy je sklep zasekán do skály. V poslední době jsem si všiml, že na některých místech, pod základovými zdmi ve sklepě, je pískovec vlhký. Po odhrnutí písku na zemi je vidět mokrá skála, z níž je asi 1-2 cm vlhká mapa vzlíná do betonového základu, který na ní stojí. Vodorovná izolace je cca 130 cm výše, ale zdivo je suché i pod ní. Zateplujeme celý dům minerální vatou, se zateplováním soklu zatím váhám.
Uvažuji následovně - jelikož skalní masiv musí vlhnout zvenčí a vlhkost v něm prostupuje až dovnitř, (skála vlhne možná odspodu či ze strany), odstranění nejspíše není možné. Nejsem si jistý, zda je to vůbec problém, neboť vlhkost se nezdá být nikde výše a tak či tak je provedena (z roku 1992) hydroizolace. Trochu se obávám, zda dlouhodobě vlhký pískovec nemůže časem narušit statiku, i když mluvíme o cca 10% z celkového obvodu. Měření vlhkosti ve sklepě - 45% při 13 stupních (okna původní).
Zateplení soklu by probíhalo nad i pod hydroizolací, a přemýšlím o provětrávaném řešení s vatou krytou cetrix deskou, je to v takovém případě vhodné? Zároveň bych rád vyměnil okna, ale mám obavu z "utěsnění" sklepa, jaký je pak vhodný postup?
Dobrý den,
pro celkové posouzení a navržení vhodného postupu by byla nejlepší návštěva odborníka na místě. Takto mohu reagovat pouze v obecné rovině.

Pokud se vlhkost projevuje pouze ve sklepě, pod úrobní hydroizolace, pak v zateplení zdiva nad úrovní hydroizolace, které je suché, nespatřuji problém. Zateplení doporučuji volit tak, aby součinitel prostupu tepla konstrukce plnil minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2. Pro obvodovou stěnu činí doporučená hodnota Urec = 0,25 W/m2K.
Zateplení soklu pod úrovní hydroizolace, kde může být zdivo vlhké, je problematické. Pokud se rozhodnete zateplovat, jeví se jako nejlepší řešení dvouplášťová konstrukce s provětrávanou dutinou a jako izolant prodyšná minerálná vata. Přesně jak popisujete. Toto však nelze provést v úrovni terénu a cca 0,5 m nad terénem, kde by minerální vata degradovala vlivem vlhkosti (odstřikující voda, sníh).

Zda může vlhý pískovec ohrozit statiku domu, nedokáži takto zodpovědět. Pokud máte pochybnosti, opět musím doporučit návštěvu odborníka na místě.
Při zvýšené vlhkosti sklepa se doporučuje prostor odvětrávat, aby se vlhkost v objektu nehromadila. Proto uzavření prostoru těsnými okny nelze doporučit, pokud nebude větrání zajištěno jiným způsobem.

Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk