MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.2.21 / dotaz č. 123655
Dobrý den
Našemu městu bude brzy končit smlouva na dodávku elektřiny se současným dodavatelem.
Jaké jsou prosím možné alternativy pro optimální výběr nového dodavatele?

Dobrý den,
pro výběr dodavatele můžete využít několik možností. Jelikož jste město a společně s příspěvkovými organizacemi máte mnoho odběrných míst, budete vynakládat za dodávku elektřiny velké množství finančních prostředků, a tedy se budete řídit pravidly veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb..
1. Možnost
Vyhlásíte veřejnou zakázku dle podmínek výše zmíněného zákona. Nastavíte podmínky pro výběr a pravděpodobně podle nejvhodnější ceny vyberete dodavatele z přihlášených dodavatelů do veřejné zakázky. Dodavatel s nejnižší cenou poté uzavře s městem smlouvu na dodávku elektřiny.
2. Možnost
Vyberete si zprostředkovatele pro online aukci na výběr dodavatele elektřiny, která splňuje podmínky zmíněného zákona. Zprostředkovatel na základě smluvního vztahu pro Vás připraví aukci. Dodavatel s nejnižší cenou poté uzavře s městem smlouvu na dodávku elektřiny.
3. Možnost
Uzavřete účastnickou smlouvu s komoditní burzou. Na základě této smlouvy můžete kdykoliv soutěžit dodavatele elektřiny pro svá odběrná místa. Společně s komoditní burzou a dohodcem nastavíte parametry aukce. Parametry jsou velikost dodávky elektřiny v MWh, čas aukce, termín dodávky elektřiny, platba ze elektřiny, atd.. Ve stanovený čas se koná aukce, na kterou jsou přizváni dodavatele elektřiny, kteří splňují přísná kritéria komoditní burzy. Výhercem se stává dodavatel s nejnižší cenou v aukci.
V ČR jsou 2 komoditní burzy: PXE – burza je součástí největší evropské burzy EEX a Českomoravská Komoditní Burza Kladno

Doporučujeme pro výběr dodavatele zvolit 3. možnost, protože dodavatel musí plnit přísné podmínky burzy z hlediska finanční bezpečnosti. Smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem jsou všechny stejné a nevyskytují se podvodné formulace. Dodavatelé mají větší motivaci se přihlásit do aukce, protože v případě úspěchu (nejnižší ceny) se automaticky stávají dodavateli na vybraný časový úsek na základě závěrkového listu vydaného burzou bezprostředně po ukončení aukce.
Odpovídá:  Ing. Jindřich Gabriel - EKIS Chomutov Auxilien tisk