MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.2.21 / dotaz č. 123732
Dobrý den,

prosím o výpočet spalinové cesty pro kotel ATMOS DC 100 pro samostaně stavěnou kotelnu. Vyhoví keramický komín průměru 200 mm?? V příloze zasílám vyplněný KESA dotazník a Návod k obsluze pro DC 100.

Děkuji

Výpočet byl zpracován pro vícevrstvý komín s keramickou vložkou, dimenze DN 200 mm a tepelným odporem 0,3 m2.K/W. Výpočtem byla ověřena funkčnost spalinové cesty o účinné výšce 10 m.
V orientačním výpočtu je počítáno s možností celoročního provozu z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolního vzduchu 30° pro tlakovou podmínku). Pro dimenzi komínu DN 200 mm není splněna tlaková podmínka o 12,9 Pa. Teplotní podmínka a rychlost proudění spalin jsou splněny.
Výrobce spotřebiče udává požadavek na tah komínu 35 Pa. Aby byla, pro dimenzi DN 200, splněna tlaková podmínka, musela by být účinná výška komínu minimálně 16 m.
Ověřili jsme i větší dimenze, pro účinnou výšku komínu 10 m, ale ani v těchto výpočtech není tlaková podmínka splněna.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk