MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.21 / dotaz č. 123822
Měníme starý kotel za nový dřevozplyňující ATTACK DPX 30 PROFI na kusové dřevo s připojenými akumulačními nádržemi.
Původní zděný komín rozměrů 15 x 30 cm má výšku 10 m, z toho 2,7 m v nevytápěném prostoru.
Jaká by byla optimální úprava spalinové cesty? Lze využít původní komín s vhodnou úpravou nebo je lepší volbou vystavět nový a s jakými parametry?
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí data týkající se spalinové cesty (přívod vzduchu, připojení kouřovodu apod.). Tyto parametry jsou pro výpočet nezbytné a do orientačního výpočtu byly zpracovatelem dosazeny (přívod vzduchu z místnosti, otvory v místnosti, připojení kouřovodu vodorovně 1 m). Výpočet byl proveden pro celoroční provoz z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolí 30°C pro tlakovou podmínku).
Provedli jsme orientační výpočet pro stávající, zděný komín bez vložky. Tepelný odpor komínové konstrukce tl. 150 mm je 0,22 m2.K/W. Pro zděný komín o rozměru 300 x 150 mm výpočet nevyjde. Není splněna teplotní ani tlaková podmínka.
Současnou spalinovou cestu můžete upravit vložkováním, ale dimenze vložky DN 150 je ve vašem případě nedostatečná. Dle orientačního výpočtu by se musel komín vyfrézovat a následně vyvložkovat vložkou o dimenzi DN 180 mm. Bylo by nutné vložku po celé délce izolovat. Tlaková podmínka by byla splněna, pokud by účinná výška komínu byla přes 11 m.
Pokud byste se rozhodl pro nový komín, pak by to výpočtově mohla být dimenze DN 180 mm, komín nerezový nebo zděný s keramickou vložkou, s tepelným odporem min. 0,4 m2.K/W a s účinnou výškou 11 m.
Doporučujeme provést výpočet s kompletními daty celé spalinové cesty.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk