MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.21 / dotaz č. 124059
Hloubka založení pasivního RD na pěnoskle vychází 65cm (běžných 10-15cm drenáž-štěrk => 50cm pěnosklo => 25cm základová deska), když uvažujeme spodní hranu základové desky v úrovni terénu (ta deska nesmí být zapuštěna do země). Chci se ujistit, jestli nemá být základová spára vyhloubena namísto oněch 65cm raději do standardních 80cm nezámrzné hloubky, tzn. navýšit drenážní vrstvu štěrku na 30cm. 15cm štěrku se zdá našemu geologovi málo. Jde o dvě hlediska - namrzavost a dostatečné odvedení případné spodní vody (sahá až do 80cm pod terén). Na druhou stranu, když se vrstva štěrku navýší o 15cm, nebude to něčemu jinému vadit? Kdo případně má toto rozhodnout?
Dobrý den,
toto je na zvážení dle konkrétních hydrogeologických poměrů v místě stavby. Rozhodnout by to měl projektant, případně projektant v konzultaci se statikem a s podklady k místním podmínkám. Případně doporučuji se obrátit na odborníky přímo na zakládání https://www.zakladova-deska.net/

Důležitou roli, kormě hladiny spodní vody, bude hrát i typ zeminy, velikost a členitost objektu atd.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD tisk