MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.21 / dotaz č. 124076
Dobrý den, chci poprosit o informaci, jak správně posuzovat v rámci PENB objekty, které ve stávajícím stavu byly nevytápěné, zateplovali obálku budovy a nyní budou vytápěné. Jedná se o větší změnu dokončené budovy nebo by se měl tento objekt posuzovat jako novostavba?

Děkuj.
Dobrý den,
Naše odpověď je vícevariantní a obecnější, neboť není specifikováno, proč není objekt vytápěn. Nastat mohou následující případy:
1) nedojde ke změně užívání objektu (v katastru je objekt uveden např. jako rodinný dům ve stávajícím stavu a do budoucna to bude rodinný dům stále) = větší změna dokončené budovy; tj.to, že není vytápěn pouze proto, že není obydlen, nehraje žádnou roli – pokud jde např. o RD; pokud by se jednalo např. o nevytápěný sklad a nyní bude vytápěný/temperovaný, pak se nemusí jednat o změnu užívání; z pohledu výpočtu se jedná o novou budovu.

2) dojde ke změně užívání objektu (nevytápěné/nechlazené/nevlhčené skladové prostory se změní např. na bytový dům) - po dlouhé rozvaze bych řekl, že se stále jedná o větší změnu dokončené budovy (například pokud by byl výrobní objekt částečně nevytápěný změněn na bytový dům, a hodnotil se jako větší změna dokončené budovy. Současně záleží na navýšení vytápěné plochy, pokud je to >2,5 násobek, tj.oproti nule jakákoli změna, jedná se o novou budovu. Např. při změně rekreačního objektu na rodinný dům také není potřeba PENB (výstavba rekreačního objektu nepotřebuje PENB, ale RD již ano), tzn. pokud stavební úřad povolí změnu užívání objektu, tak PENB není potřeba, a pak se již při budoucích stavebních úpravách jedná o větší změnu dokončené budovy (viz bod 1). Při změně užívání v případě, že nedochází k žádným změnám stavebním ani technologickým není PENB potřeba.

3) jedná se o neobyvatelný objekt, ruinu (již se nejedná o budovu - není zde celistvá obálka s upravovaným vnitřním prostředím - např. chybí okna, propadla se střecha atd.) - v tomto případě se bude jednat o novostavbu

4) případně demolice a následná výstavba = nová budova. Pokud zbydou nějaké konstrukce, záleží také na tom, jak projektant objekt popíše a jak jej stavební úřad zhodnotí, pokud mohou to být také např. „stavební úpravy“.

s pozdravem Tým PORSENNA o.p.s.
Odpovídá:  Ing. Miroslav Šafařík - EKIS Praha Porsenna tisk