MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.21 / dotaz č. 124105
Dobrý den,
jsme SVJ
potřebovali bychom nasměrovat, kdo vypracuje nějakou ekonomickou studii proveditelnosti, co to bude obnášet. V našem bytovém domě musíme v roce 2021 vyměnit náš dosluhující plynový kotel na vytápění a ohřev vody. Nabízí se kondenzační kotel v kombinaci se střešními panely(solár, fotovoltaika). Potřebovali bychom poradit a vytipovat možnosti dalších úspor, které bychom poté podle možností realizovali a dostali se třeba k pasivnímu bytovému domu. Pomoci vybrat vhodnou kombinaci. Takovou kuchařku, podle které bychom mohli postupovat.
Zateplovali jsme v roce 2002 tl.8cm, už je málo v dnešní době a barva na fasádě je už plesnivá. Vyřešení detailů ostění, možné zasklení balkonů, lodžií, využití solárního systému, fotovoltaiky na střeše, pokud budou solární panely přidat zateplení střechy, zelená střecha, před zateplením jsme měli pochozí terasu na střeše, přidání zateplení na fasádě. Je nás 16 bytů, po 70 m2. Stavba je dozdívaný betonový skelet. Energetický průkaz máme vyhotoven.
Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz.

V případě, že je na vašem objektu nutné realizovat rekonstrukci zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody je na místě se zamyslet nad možnými plánovanými rekonstrukcemi na obálce budovy, které budou mít dopad na energetickou náročnost objektu. Ty totiž můžou způsobit, že nový zdroj bude po jejich realizaci předimenzován. Proto je vhodnější možností realizovat před výměnou zdroje nejdříve rekonstrukci obálky budovy, resp. realizovat opatření souběžně, aby byl vybrán vhodný výkon nového zdroje, který bude odpovídat ztrátám objektu po rekonstrukci.

V případě stávajícího zateplení, které jste popisovali, vzhledem na vykazující nedostatky je na místě zvážit jeho rekonstrukci – nejlépe výměnou za novou vrstvu izolačního materiálu s lepšími technickými parametry, s kterými by se v rámci rekonstrukce mohly dořešit i zbylé nedostatky, jako ostění, případné zasklení balkónů. V případě rekonstrukce obvodového pláště je také na místě zvážit stáří výplní otvorů, které by se mohly také v rámci rekonstrukce vyměnit, aby se za pár let nemuselo zasahovat do nového obvodového pláště. Jelikož stáří oken jste neuvedli, předpokládám, že jsou stejně stará jako fasáda, tedy 20 let.

Co se týče nějaké „kuchařky“, pro tu by bylo nejdříve třeba, objekt blíže posoudit, dle dokumentace nebo osobní obhlídky. Jelikož jste neuvedli bližší informace o zateplení střechy, stáří oken, případně podlahy – zda se nachází nad nevytápěným sklepem a je možné ji také zateplit – je obtížné doporučit přesné opatření, které je ekonomicky opodstatněné, jelikož je vázané specifikace objektu a jeho stávající energetickou náročnost.

Všeobecně je možností určitě rekonstrukce nevyhovujících konstrukcí pláště objektu – střecha, fasáda, výplně, případně podlaha. Zde je potřebné brát zřetel na to, že rekonstrukce obálky budovy zlepší energetickou náročnost objektu a také vzhled objektu, nicméně je finančně náročná a vzhledem k typu vytápění bude pravděpodobně v rámci horizontu 20 let nenávratná.

V rámci technických systémů budovy je možné v případě instalace kondenzačního plynového kotle zvážit i instalaci solárních panelů na dílčí ohřev TV. V tomto případě je ekonomická opodstatněnost vázaná na cenu zemního plynu, kterou máte fakturovanou. Samozřejmě, že k úspoře financí díky solárním panelům dojde, není ale možné bez bližší ekonomické analýzy říct, zda bude investice návratná.

V případě zpracování studie ekonomické proveditelnosti dle vašeho zadání se neváhejte obrátit na kterékoli bezplatné EKIS poradenské centrum. Během osobní konzultace je možné vám poskytnout bližší informace na základě vámi poskytnutých dokumentů (projektová dokumentace, Průkaz energetické náročnosti budovy, faktury za spotřeby energii, a.i.). V současné situaci je možné zvolit i jiné formy komunikace – např. elektronickou.

S přáním všeho dobrého,

EKIS Most.
Odpovídá:  Ing. Lucia Balogová - EKIS Most Středisko pro úspory energie
Téma:  Vytápění
tisk