MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.21 / dotaz č. 124124
Dobrý den,
chci Vás požádat o zaslání stanoviska, zda pro polyfunkční dům, má být zpracován jeden PENB, nebo tři samostatné průkazy. Polyfunkční dům tvoří tři bytové věže (5, 8 a 9 bytových podlaží) postavené na společném obchodním podlaží a společných podzemních garážích. Polyfunkční dům bude napojen na soustavu CZT. Nově navrhovaná teplovodní přípojka bude vedena z místa napojení na stávající teplovod a dále bude rozvětvena na tři větve. Na patě otopných soustav jednotlivých bytových domů budou ve společném 2.PP zřízeny tlakově nezávislé tři předávací stanice s fakturačním měřením spotřeby tepla. Z předávacích stanic každého objektu budou vystupovat dvě větve otopné soustavy 1. větev napojení otopných těles, 2. větev neregulované topné vody - připojení komerčních jednotek a VZT jednotek.
V případě rozdělení na tři samostatné průkazy bude nutné nějakým poměrem rozdělit podzemní společné nevytápěné prostory garáží, technických místností a také obchodní prostory, nad kterými teprve vystupují obytné věže, a tyto prostory přičlenit k jednotlivým bytovým věžím.
Dobrý den,
na polyfunkční dům je nutné dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. s účinností od 1.9.2020 vypracování 3 ks samostatných PENB. Na objekt A, na objekt B a na objekt C.
Podzemní a společné prostory garáží a technických místností včetně obchodních prostor musíte rozdělit poměrově k bytovým prostorům, které se tyčí nad těmito prostory.
Přeji hezký den