MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.21 / dotaz č. 124146
Dobrý den,

plánuji provést rekonstrukci svého domu v podobě zateplení stěn a výměny oken a rád bych zažádal o dotace z programu Nová zelená úsporám. Bydlím v domě o dvou patrech a podkroví a třech bytových jednotkách, ale na katastru je dům zapsán jako bytový dům. Úřednice na stavebním úřadu mi sdělila, že to je nějaký chyba, že by měl být zapsán jako rodinný dům. Na webových stránkách programu Nová zelená úsporám jsem vyčetl, že se program vztahuje pouze na rodinné domy a chci se proto zeptat, zda mohu žádat o dotaci, nebo jsem vyloučen kvůli chybě v katastru?

děkuji
Dobrý den,

hned na začátku vám mohu říci, že pro vás mám dobrou zprávu, protože malý bytový dům může žádat ve výjimečných případech jako rodinný dům o dotace z programu Nová Zelená Úsporám.

Pokud předmětná nemovitost splňuje definici pro rodinný dům dle Závazných pokynů pro žadatele, kapitola 11, pak lze na tento objekt žádat v programu NZÚ – rodinné domy. Stavba může být zapsána v katastru nemovitostí jako bytový dům, přitom je na ní pohlíženo jako na rodinný dům při splnění všech ostatních podmínek.

Definice rodinného domu v programu NZU je poměrně obsáhlá, nicméně když ji zjednoduším pro váš případ, pak platí: "Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt."

Váš dům tedy přesně splňuje podmínky pro rodinný dům, tedy maximálně tři bytové jednotky a dvě nadzemní podlaží a podkroví. Z tohoto důvodu byste mohl (pokud splníte veškeré další podmínky programu) žádat od dotace z programu Nová Zelená Úsporám na zateplení, případně výměnu zdroje tepla.

V každém případě bych vám doporučil, abyste si nechal připravit projekt (nebo alespoň návrh opatření) splňující podmínky programu NZU, než začnete vlastní rekonstrukci. V opačném případě by mohlo hrozit, že opatření, která provedete, nebudou splňovat podmínky programu a nebude na ně možné následně žádat o dotaci. Seznam specialistů / firem, které se přípravou projektů zabývají, najdete na stránkách programu v sekci jak na to / seznam specialistů.

Na konec bych vás chtěl upozornit na fakt, že program NZU v současné podobě končí příjem žádostí k 31.12.2021 a je tak potřeba podat žádost před tímto datem.

Ing. Pavel Dvořák
EKIS Šumperk
Odpovídá:  Ing. Pavel Dvořák - EKIS Šumperk Ing. Dvořák tisk