MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.21 / dotaz č. 124194
Dobrý den,
máme zájem o umístění fotovoltaických panelů na střechu rekreačního objeku. Zajímalo by mě, jaké jsou varianty technických řešení.
Děkuji za odpově´d.
Dobrý den,
děkuji za váš dotaz.

FVE je možno používat v ostrovním provozu, tj. bez připojení k síti. FVE napájí pouze vybrané spotřebiče (např. osvětlení, ohřev vody, čerpadla vody atd.). Pro ostrovní provoz je vhodné FVE doplnit baterií. Je možné, aby celý systém pracoval se stejnosměrným proudem, např. 12 V.

FVE je možno provozovat jako zdroj paralelní se sítí. Instalaci FVE musí schválit distributor elektřiny. FVE pak dodává elektřinu do celého domu, pokud její výkon nedostačuje, odebírá se proud ze sítě. Aby se maximum elektřiny z FVE využilo v domě, je vhodné doplnit FVE tzv. wattrouterem, který elektřinu z FVE přesměruje třeba do bojleru, pokud není jinde odběr. Přestože je FVE připojena k síti, nesmí do ní dodávat (z legislativních důvodů). Může se tedy stát, že potenciál FVE nevyužijete naplno, což zhorší návratnost. V případě výpadku sítě FVE obvykle nepracuje, takže na ni nelze spoléhat jako na záložní zdroj.

Další možností je využití tzv. virtuální baterie, kdy přebytky z FVE posíláte do sítě. V noci si je zase odeberete zpátky. Toto řešení nabízí několik dodavatelů na trhu, pod různými názvy. Různí se i platby za "uskladnění" elektřiny v síti.

Drahou alternativou je doplnit FVE fyzickou baterií. To sice umožní ukládat přebytky (krátkodobě), ale cena za uložení je cca 2 až 3 Kč/kWh.V každém případě doporučujeme nejprve zvážit, k čemu by měla FVE sloužit, a z toho vyplyne i technické řešení. Například:

1/ FVE má šetřit výdaje na elektřinu.
2/ FVE má snížit uhlíkovou stopu
3/ FVE má zajistit energetickou nezávislost objektu
4/ FVE je záminka pro získání dotace


ad 1) Elektřina ze slunce není zadarmo. Při průměrné výrobě 1000 kWh/kWp a ceně FVE 50 000 Kč/kWp a životnosti 20 let je cena elektřiny "zadarmo ze sluníčka" okolo 2,5 Kč/kWh. Ze sítě ji nakupujete za 3 až 5 Kč/kWh, podle toho, jaký máte tarif. Podívejte se na fakturu za elektřinu a zjistěte, kolik průměrně platíte za kWh.
Dále je otázka, kolik elektřiny z FVE dokážete v chalupě spotřebovat. V typické domácnosti je hlavní odběr večer, kdy už slunce svítí málo nebo vůbec; během dne je naopak odběr menší. V praxi se z vyrobené elektřiny dá přímo spotřebovat 10 až 30 %. Co s tím zbytkem?
- prodat do sítě: je to složité a výkupní cena je max. 0,9 Kč/kWh. Nedává ekonomicky smysl prodávat elektřinu s výrobní cenou 2,5 za 0,9.
- uskladnit v baterii: náklady na akumulaci jsou 2 až 3 Kč/kWh. Dostáváte se tedy do situace, kdy je levnější nakoupit elektřinu ze sítě, než ji skladovat.
- uskladnit ve virtuální baterii, kterou někteří dodavatelé elektřiny nabízí (https://www.solarniexperti.cz/virtualni-baterie-net-metering-porovnani-vyhodnosti/) Technicky jde sice o dodávku do sítě, vaše elektřina se nikam neukládá, ale z hlediska legislativy a nákladů to prostě funguje jako akumulátor.

Porovnejte si tedy nabídky vašich dodavatelů s cenou elektřiny na vaší faktuře a spočtěte si, kolik peněz ušetříte.
S dotací bude samozřejmě ekonomika vypadat jinak, viz dále.


ad 2) Běžná domácnost spotřebuje 2 až 3 MWh elektřiny za rok (bez topení a ohřevu vody). Podívejte se na fakturu, kolik je spotřeba vaší domácnosti. V ČR se uvažují emise CO2 (ekv) ve výši 1,012 t/MWh.


ad 3) Pro skutečně energeticky nezávislé objekty (např. objekty bez připojení k síti) je nutná poměrně velká akumulace a záložní zdroj pro dobu, kdy slunce nesvítí (nějaký dieselagregát).
Ve vašem případě, kdy je dům připojený k síti, může FVE pracovat třemi způsoby:
- FVE spolupracuje se sítí a bez ní nefunguje. Technicky jednoduché, často užívané řešení. Při výpadku proudu je vám FVE k ničemu, nanejvýš s ní dobijete autobaterii (i to je ale třeba předem technicky připravit).
- FVE je schopna tzv. ostrovního provozu, tj. funguje i bez sítě. Protože je to poměrně drahé řešení, používá se jen tam, kde jsou výpadky sítě časté a nebo mohou způsobit větší škody.
- FVE má zcela nezávislý okruh, na který jsou napojeny vybrané spotřebiče. Ty běží, jen pokud FVE dodává proud. Proto je obvykle nezbytné doplnit FVE akumulátorem. Toto řešení je celkem neobvyklé.


ad 4) Výše dotace závisí na typu FVE, viz:
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/
Firmy dodávající FVE obvykle zaručují získání dotace a někdy ji automaticky započítávají do ceny.


Přeji slunné dny!
Karel Srdečný