MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.21 / dotaz č. 124210
Dobrý den,
Mám ještě jeden dotaz.
Když udělám ytong standard o tloušťce 300mm a dodatečně zateplím, jakou zvolit šířku izolantu skrz rosný bod?
Jaký druh eps by jste doporučili?

Dobrý den,
Dějeme za dotaz.
Aby se mohla stanovit kondenzace vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4 nebo dle ČSN EN ISO 13788
je potřeba vědět okrajové podmínky a to jak exteriérové z hlediska venkovní teploty také z interiérové podmínky jak z hlediska návrhové vnitřní teploty v zimním období a relativní vlhkost vnitřního vzduchu.

Dále je potřeba konstrukci zadat přesně včetně všech materiálů a jejich vlastností tedy vnitřní omítka, lepidla, výstužné vrstvy, finální omítky apod.
V těchto materiálech mohou být značné rozdíly.

Na základě všech vstupních údajů lze provést výpočet.
Bez těchto údajů by hodnocení a návrh materiálů mohl být zavádějící.
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy tisk