MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.21 / dotaz č. 124218
Dobrý den, mám dotaz na vazbu požadavku § 7 zákona č. 406/2000 Sb., odst. 1 žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost stavby doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení …písm. c) plnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie ........... na vyhl. č. 264/2020 Sb. Stavebník doložil k žádosti na stavební úřad PENB zpracovaný podle citované vyhlášky, ale nemůžeme v něm najít hodnocení plnění požadavků podle písm. c) zákona. Domníváme se, že pokud je PENB zpracován podle prováděcí vyhlášky, měl by splňovat všechny požadavky zákona, tudíž by měl být v pořádku a chyba je jen v naší neznalosti. Je tato úvaha správná? děkuji
Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.

Požadavky § 7 zákona č. 406/2000 Sb. jsou prováděny vyhláškou č. 264/2020 Sb. V této vyhlášce se splnění požadavků na en. náročnost věnuje § 6. Odst. 1 platí pro nové budovy (což je zřejmě váš případ), odst. 2 platí pro rekonstrukce.

V protokolu PENB v části „I - přehled plnění závazných požadavků vyhlášky“ pak najdete údaj, zda je požadavek splněn. Je vhodné zkontrolovat, zda se hodnotí požadavek dle § 6 odst. 1 nebo § 6 odst. 2 (může dojít k omylu při zpracování PENB). Může být lehce matoucí, že PENB se odvolává na paragrafy vyhlášky a nikoli zákona.

Splnění požadavků zákona je uvedeno také hned na první straně PENB, kde jsou identifikační údaje, fotografie objektu a barevná stupnice klasifikačních tříd. Pod ní je uvedeno, zda budova splňuje požadavky nebo ne.
Viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264

Pozor, u starších průkazů zpracovaných dle vyhl. č.78/2013 Sb. je to jinak, údaje o splnění požadavků na energetickou náročnost jsou v protokolu PENB v části „Závěrečné hodnocení energetického specialisty“.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný