MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.09 / dotaz č. 12422
Srdečně zdravím,
prosím o poskytnutí informací, týkající se možnosti úspor energií spojených s užíváním soukromého objektu
rekreačního domku ( přiděleno číslo orientační), užívaného majiteli - starobními důchodci k trvalému užívání (jediné trvalé bydliště majitelů).
- informace o objektu : jedná se o celodřevěný objekt tepelně izolovaný kombinovaným způsobem (skelná rohož,papírové voštiny mezi trámkovou konstrukcí budovy).
Okenní otvory - plastová okna s dvojsklem, menší okna zdvojená, střešní krytina bitumenový šindel.
vytápění objektu litinovým kotlem na dřevo a navazujícím rozvodem plechovými radiátory.
V objektu nainstalována varianta vytápění elektrickým kotlem - příkon 18 kW.
Ohřev teplé užitkové vody elektrickým boilerem v kombinaci s tepelnným výměníkem (předehřívání vody proudící do el.boileru v topném období, předehřívání vody proudící do el.boileru slunečním kolektorem - jedoduchá stočená hadice z černého polyetylenu na střeše).
Ve sklepě je možnost umístění akumulační nádrže - cca 2 m2.

- Laický záměr : použití slunečních kolektorů na dřevěné střeše situované k jihu o sklonu cca 35 stupňů, plocha pro umístění kolektorů cca 9 x 4 m.
Sluneční kolektory s celoročním využitím v kombinaci s akumulací předehřáté vody skladované v tepelně izolované v akumulační nádrži s komplexní elektronickou regulací celé soustavy vytápění i přípravy TUV.
Za poskytnutí informací předem děkuji.
Vážený pane,
odpověď ve Vašem případě není možné bez podrobnější znalosti místních podmínek zformulovat do několika vět. Bylo by vhodné, pokud byste měl možnost nás navštívit v poradenském středisku Ekis v Liberci, Palác Syner, Rumunská 9, Liberec v Po nebo St 12,30 - 16,30h.

Možnosti úspor budou u Vás zřejmě v těchto oblastech:
- tepelné izolace objektu, záleží jak je vše provedeno, jaké síly tepelné izolace apod. Stavební požadavky (a ceny energie) se v poslední době velmi měnily. Pokud se jedná o rekreační objekt, předpokládám spíše "lehčí" konstrukci, ne zcela k trvalému bydlení.

- technická zařízení vytápění a TUV - zaleží také jaké energie jsou u Vás dostupné. Vytápění kusovým dřevem je asi stále nejlevnější varianta.

- použití slunečních kolektorů - vhodně dimenzované dle skutečných místních podmínek mohou ušetřit cca 60% energie na přípravu teplé vody. Zde potřebné, aby bylo splněno přiměřené dimenzování oproti skutečné spotřebě teplé vody a také aby odběr tepla (pokud možno) byl celoročně využit - což asi u Vás splněno bude.
Pořizovací cena (takového) běžného systému se pohybuje dle montážních firem cca kolem 80 - 100 tis. Kč a ekonomická návratnost je přeci jenom pořád horší než u jiných technologií ohřevu TUV. Z těchto důvodů je poskytována na instalaci dotace (50% cca 50 tis. Kč) Státního fondu životního prostředí, kde je potřeba mimo odborného posudku zpracovaného oprávněným pracovníkem, doložit ještě některé další doklady. U "rekreačního" objektu nevím, zda by toto bylo možné - podrobnosti by bylo vhodné si předem vyjasnit s kanceláří SFŽP v Liberci.

- Vámi uváděná možná plocha k montáži slunečních kolektorů je pro TUV dostatečná - obvykle se montuje tak 2 - 6 m2 pro 2 - 4 osoby. Někdy se používají také systémy, které spolupracují přes akumulační zásobník s topným systémem. Tato možnost tu sice je, ale celoroční přínos do vytápění je poměrně malý (většinou částečně v měsíci září, říjen, duben, květen), přičemž v letním období vzhledem k dimenzování, vzniká přebytek energie, který není kde spotřebovat. Proto v těchto případech je častá kombinace s bazenkem, k jehož předehřevu je možné tyto přebytky v letním období spotřebovat. Náklady na takový systém jsou obvykle kolem 200 tis. kč, někdy i více.

Zdeněk Havlát, Ekis Enviros Liberec

Zkontrolováno:
*Ba130509*