MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.2.21 / dotaz č. 124237
Dobrý den

rád bych se zeptal, zdali je možné napojit plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 10-W81BHC-35 o max. výkonu 35 kW na odkouření koaxiální dvojitou trubkou skrz zeď? Instalace proběhla v květnu 2019. Kotel je v přístavbě rodinného domu připojené k obvodové zdi domu a vyústění skrz zeď je cca 50cm od obvodové zdi. Nad vyústěním jsou dveře na terasu a okna obytných místností. Pokud by to bylo možné, mohu poslat foto.

Dále bych se rád zeptal, zdali je norma ČSN 73 4201 závazná.

Hezký den
Relevantním předpisem je především vyhláška 268/2009 Sb. § 24 odst. 2, kde je uvedeno, že „Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů“.

Zmiňované normové hodnoty lze najít především v ČSN 73 4201 ed.2:2016, a to např. v článku 10.1.1, kde je uvedeno, že „Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout … pouze pro spotřebiče … u kterých je zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa jeho instalace a do jmenovitého výkonu 24 kW“. Dále je uvedeno v poznámce, že „Za technicky odůvodněný případ se považuje stavební úprava, při které … nelze dodatečně nový komín postavit …“.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ve Vámi popsaném případě nebyla splněna ani základní podmínka daná vyhláškou 268/2009 Sb., ani nebyly dodrženy normované hodnoty.

Na spalinovou cestu tedy nelze vystavit kladnou revizi a spotřebič nelze uvést do provozu a provozovat. V případě, že je spotřebič provozován v rozporu s legislativou (především bez platné revizní zprávy spalinové cesty), vystavuje se majitel objektu možnosti finančního postihu dle zákona č. 133/1985 Sb., případně odpovědnosti dle občanského a trestního zákoníku.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk