MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.3.21 / dotaz č. 124250
Dobrý den, zpracovávám projekt nástavby RD. Nástavba zvyšuje plochu obálky budovy o více než 25%. Původní budova zůstává beze změn. Je nutné zpracovat průkaz na stávající budovu a další na nástavbu nebo postačí průkaz pouze na nástavbu. Děkuji
Dobrý den,

při nástavbě, která zvyšuje plochu obálky budovy o více než 25%, dochází ke větší změně dokončené budovy (§2 odst. 1 dle zákona 406/2000). V případě větší změny dokončené budovy je dle odst. 1 § 7a dle zákona 406/2000 nutné zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. PENB je nutné v tomto případě zpracovat pro celý objekt.

Pokud nedochází k rozšíření energeticky vztažné plochy o dvaapůlnásobek a více původní energeticky vztažné plochy, tak je referenční budouvou „Změna dokončené budovy“. V případech změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny požadavky pro celou budovu jako „Budova s nulovou spotřebou energie.“ Tedy jako by se jednalo o novostavbu. Tyto informace se nachází v v §6 vyhl. 264/2020 Sb. V případě, že se z hlediska referenčního požadavku na PENB jedna o „změnu dokončené budovy“ a stávajicí objekt nemá dostatečné tepelně technické parametry obálky, tak je nutné, aby všechny nové či měněné konstrukce splňovali minimálně hodnotu součinitele prostupu tepla doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2.