MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.3.21 / dotaz č. 124276
Vážený pane Svobodo,
předně chci poděkovat, že službu energetické konzultace s občany provozujete, je to velká pomoc. Rádi bychom vás požádali o názor k níže nastíněné situaci.

Máme v úmyslu rekonstruovat naši chatu v nízkoenergetickém duchu a rádi bychom se poradili, jaký zvolit systém vytápění.
Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti lesa, postavil jej víceméně svépomocí dědeček v 70. letech. Chatu máme v úmyslu užívat momentálně nárazově, v budoucnu pravděpodobně na celoroční bydlení. V oblasti není plynová přípojka, pouze elektřina. Objekt má výměr cca 50m2, střecha bude mírně šikmá (zelená - zatravněná), uvnitř prostor otevřený do krovu s patrem na spaní, zvenku počítáme s novým zateplením a dřevěnou fasádou. Stávající konstrukce má základy (beton + izolace, nicméně ze 70. let). Nevýhodou je, že objekt je kolaudován jako rekreační objekt, nedosáhneme tedy na energetické dotace pro RD.

V této fázi řešíme studii s architektem, je tedy ideální okamžik vyřešit princip vytápění. V budoucnu máme v úmyslu přemýšlet o fotovoltaice, zatím je otázkou, zda a v jakém okamžiku k tomu přistoupit. Na základě rešerše se nám zatím jeví jako vhodný princip kombinace vytápění elektřinou (před příjezdem, temperování) a dřevem; otázkou je používání elektřiny z přípojky vs. případné vlastní fotovoltaiky.
K dřevu máme v oblasti dobrý přístup, nicméně chceme se vyhnout neustálému myšlení na přikládání (hlavně v noci), stejně tak nošení dřeva do interiéru. Přesto bychom si rádi ponechali možnost mít (krbová) kamna.
Dočetli jsme se jednak o kombinovaných kotlích elektřina/dřevo a o podlahovém elektrickém vytápění doplněném o krb, oboje se nám jeví jako zajímavý princip. Nicméně tématice nerozumíme a potřebujeme se poradit.

V zásadě se tedy jedná o malý prostor, který budeme rekonstruovat se snahou minimalizovat tepelné ztráty a do budoucna v něm zajistit jistý civilizační komfort, spíše jako v RD, než v rekreačním objektu. Rádi bychom se stavili na konzultaci osobně, což je teď však problematické, proto nás zajímá, jestli konzultujete i např. přes Zoom?

Děkuji,

s pozdravem a přáním pěkného dne,Vážená,
k Vašemu dotazu týkajícího se přípravy tepelnětechnické rekonstrukce Vašeho rekreačního objektu (což vyplývá z popisu ve Vašem dotazu), Vám sdělujeme následující :
1/ Úvodem je potřebné uvést, že Vámi popsaný rozsah rekonstrukce je již v úrovni tzv. „větší změny dokončené budovy“, kdy obecně pro stavebníka vzniká zákonná povinnost plnit předepsané požadavky na energetickou náročnost budovy po provedené rekonstrukci a to ve smyslu příslušných předpisů – viz. původní zákon č.406/2000 Sb., nyní po změně zákon č.3/2020 Sb. Splnění těchto požadavků dokládá stavebník Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Předmětný zákon uvádí i soubor výjimek, kdy uvedené není potřebné plnit a dokládat, a to může mít také i dopad na způsob a úroveň řešení takovýchto tepelnětechnických úprav.
Uvedené považujeme pro Vaše rozhodování a navrhování za důležité a proto dále i uvádíme volnější citace uvedených souvisejících výjimek, týkajících se velikosti objektů a objektů rekreačních:
„Požadavky na energetickou náročnost budovy (tj. kromě novostavby, i pro případ větší změny dokončené budovy) nemusí být splněny:
- u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 (celkovou energeticky vztažnou plochou budovy rozumíme vnější půdorysnou plochu všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy vymezenou vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
- a u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání“.

2/ Pokud Váš objekt bude skutečně minimálně jednu z těchto výjimek naplňovat (a nebude tedy potřebné plnit soubor příslušných energ. požadavků dokládaných PENB-em), tak navrhujeme řešit vytápění např. následovně a to ve dvou základních koncepčních řešeních ( a to i ve smyslu Vámi popsaných určitých záměrů):
a/ Hlavním zdrojem tepla na vytápění by byla automatická peletová kamna (jedná se o kamna instalovaná přímo do interiéru místo klas. krbových kamen s možností pohledového ohně, automatický provoz zajistí bezobslužnost po dobu cca 2-4 dnů pomocí automat. zásobníku, automat. zapalování a zhasínání atd). |Tento zdroj by byl napojen na teplovodní otopný systém, vhodněji asi s otopnými tělesy.
Příprava teplé vody by mohla být v zimním období řešena tímto zdrojem napojeným na zásobník teplé vody, přes letní období by pak ohřev byl zajišťován vloženou el. spirálou v tomto zásobníku.
b/ Hlavním zdrojem tepla na vytápění by bylo podlahové el. vytápění (topné kabely), alternativně el. přímotopy pod okny, či infrazářiče na zdi (sálavé panely), doplněné o sekundární zdroj v podobě krbových kamen či krbové vložky.
Příprava teplé vody potom pomocí el. zásobníkového ohřívače, doplněného o 3-4 ks fotovoltaických panelů (tyto i s možností pozdější instalace).
Alternativou k přípravě teplé vody v obou případech ad a/,b/ může být i zásobníkový ohřívač vody s integrovaným malým tep. čerpadlem napojeným na exteriér jednoduše přes zeď.

3/ Předmětná navrhovaná řešení by bylo možno dále rozvíjet či upřesňovat až na základě dalších podkladů, tj. projektu, výpočtu tepelných ztrát objektu apod.

4/ Vzhledem k Vámi popsanému rekonstrukčnímu záměru a Vaší představě uvedené dále ještě konzultovat, nabízíme možnost i takovéto on-line konzultace např. přes MS Teams.

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk