MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.3.21 / dotaz č. 124292
Dobrý den,
letos jsem narazila ve vyúčtování tepla za rok 2020 na situaci, s kterou jsem se zatím nesetkala. Ráda bych se jen ujistila, že rozúčtování tepla, které pro nás dělá firma, je v pořádku.
Konkrétně se jedná o následující:
V průběhu roku došlo ke změně vlastníka a byly provedeny odečty při předávání bytu.
1. vlastník bydlel v bytě v měsících leden až červenec, 2. vlastník srpen až prosinec.
započitatelná plocha bytu je 53 m2
1. vlastník měl 0 přepočtených jednotek (odečtené jednotky krát koeficienty), 2. vlastník měl 1700 přepočtených jednotek (odečtené jednotky krát koeficienty).
Náklady na topení za celý dům = 240 387,18 Kč
Celková započitatelná plocha v domě je 3223,1 m2.
platí 40% základní složka, 60% spotřební složka
Vyúčtování 1. vlastník: ZS 880,43 Kč, SS 0 Kč (0 jednotek)
Vyúčtování 2. vlastník: ZS 706,69 Kč, SS 1587,12 Kč ( 10232 jednotek = 80% průměrné spotřeby v domě).
Moje otázka se týká spotřební složky a jejího rozúčtování: Je v pořádku, aby prvnímu vlastníkovi nebyly započítány žádné jednotky a druhému vlastníkovi naopak všechny jednotky, které v jiných případech byly započítány za celý rok (ostatní byty stejné velikosti, které měly méně než 80% průměrné spotřeby mají také 10232 jednotek)?
Firma tvrdí, že když má první vlastník 0 jednotek, že mu musí zůstat 0 a všechny minimální jednotky (80% průměrné spotřeby v domě) musí zaplatit druhý vlastník. Mně to ale přijde nespravedlivé.
Pokud by toto platilo, pak by mohl nastat případ, že:
1. vlastník se odstěhuje 30.12. (na měřidlech má 0) a 2. vlastník bydlí v bytě jen jeden den v roce (31.12.) - zatopí si (spotřebuje např. 3 jednotky) - a rázem zaplatí celou minimální roční spotřebu (tedy např. 10232 jednotek).
Děkuji.
Dobrý den,
při rozdělení nákladů firma postupovala podle §5, odst. 6 vyhl 269/2015 Sb. Pro případ změny nájemníka (příjemce služeb) v průběhu otopného období se v případě, že jsou známé odečty při změně, postupuje při rozdělení SS v poměru odečtů a ZS podle počtu vytápěcích dnů. Protože ve vašem případě je odečet pro první období 0 dílků, je výsledek výpočtu SS nulový. Problém je v tom, že SS se vypočítává za celý rok a nebere se v úvahu rozdělení podle vytápěcích dnů.
Podle mého názoru by se SS složka měla rovněž rozdělit v poměru vytápěcích dnů (stejně jako základní) a účtovat druhému nájemci jen příslušnou složku (pokud jeho spotřeba není větší, než takto stanovený minimální podíl - pokud ano, měl by hradit tu vyšší spotřebu).
To je můj osobní názor, který zohledňuje konkrétní případ, ale je nutné projednat individuální přístup firmy zajišťující rozúčtování k tomuto případu.

Ing. Václav Rybář