MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.3.21 / dotaz č. 124339
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně systému nadkrokevní tepelné izolace z PIR panelů. Nejvíce mě zaujal výrobce Puren s jejich deskou Puren Perfect. Střecha je sedlová, sklon 40°, ocelové vaznice svázané kleštinami.
Skladba střechy z interiéru do exteriéru by vypadala následovně:
- SDK podhled na hlinikovém roštu
- Krokve
- Parozábrana Puren TOP DSB 100
- PIR deska Puren Perfect 160 mm
- Kontralatě
- Dřevěné plnoplošné bednění
- Plechová falcovaná krytina

Nechtěla bych mít přiznaný krov v interiéru. Krokve spolu s kleštinami plánuji zaklopit SDK podhledem.
Můj dotaz zní: Je možné provést SDK podhled pod krokvemi a pod kleštinami? Nebude docházet v prostoru „trojúhelníku“ mezi hřebenem a kleštinami ke kondenzaci, když bude prostor uzavřený a nevětraný?
Vážená paní,
děkuji za váš dotaz.

Navržená skladba konstrukce je vyhovující. Oblast kondenzace je v PIR desce, kam by se vlhkost neměla dostat díky parotěsné zábraně. Je zcela klíčové provést zábranu zcela těsně, aby se vlhkost do konstrukce nedostala. Jako bezpečnostní pojistku lze ještě navrhnout odvětrání mezery mezi PIR deskou a bedněním (v tloušťce kontralatí). Proberte tuto možnost s projektantem, znamenalo by to trochu pracnější provádění krytiny.

Přeji úspěšnou stavbu!
Karel Srdečný