MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.3.21 / dotaz č. 124370
Dobrý den.
Plynový kondenzační kotel (15 kw) potřebuji umístit do menšího sklepa pod rod. domem kde není komín. Sklep je přístupný pouze z venku. Tímto vstupem by bylo možné vyvést ven odkouření.
V jaké výšce musí být odkouření nad terénem.
Jak prosím vyřešit odkouření a je li to vůbec nějak řešitelné.
Děkuji.
Dle ČSN 73 4201, kterou lze v této části považovat za právně nezávaznou, ale současně vymezující obvykle požadované technické podmínky, je výška fasádního vyústění pro plynové spotřebiče od 7 do 24 kW stanovena min. 2 m nad terénem. Současně nad vyústěním nesmí být ve vzdálenosti do 6 m okna nebo dveře (viz kapitola 10.3 ČSN 73 4201).
Dle vyhlášky 268/2009 Sb. je možno použít vývod na fasádu jen v technicky odůvodněných případech, kdy nelze provést odvod nad střechu objektu.
V řešení daného problému je tedy nutno postupovat dle výše uvedeného:
1.- jasně zdůvodnit, proč není technicky možné provést odvod spalin nad střechu,
2.- jasně zdůvodnit, proč není technicky možné dodržet výšku 2 m nad terénem,
3.- doložit, že v ovlivněné oblasti nad vyústěním nejsou okna ani dveře,
4.- zpracovat technické řešení zabezpečující dodržení bezpečnosti i při nedodržení ČSN (tedy nedodržení výšky nad terénem),
5.- celkové řešení nechat schválit stavebním úřadem.
Zejména bod 4 bude ale patrně problém, protože z důvodu nutnosti vystavení revize spalinové cesty by ho měl navrhnout, nebo na návrhu spolupracovat revizní technik spalinových cest. Bohužel adorace ČSN je u revizních techniků pověstná.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk