MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.3.21 / dotaz č. 124911
Prosím o kontrolu spalinové cesty pro zplyňující kotel.
kotel Attack SLX20
- Teplota spalin při jmenovitém výkonu - 165 bude spíš 175-180
- Předepsaný tah komínu - 23 Pa
- Průměr komínového hrdla - 150mm
- Hmot. průtok spalin při jmenovitém výkonu- 0,018 kg/s
- Hmot. průtok spalin při minimálním výkonu- 0,008
Komín:
- šamotová vložka 150 mm, délka 12 m, v celé délce zateplený minerální vatou
Děkuji
S pozdravem
Orientační výpočet byl proveden pro plné i částečné zatížení spotřebiče a pro celoroční provoz z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolí 30°C pro tlakovou podmínku).
Požadavek na tah při plném i částečném zatížení 23 Pa.
Tepelný odpor komínové konstrukce není v podkladech pro výpočet uveden, proto byla do výpočtu zadána hodnota 0,4 m2.K/W.
Pro plné zatížení spotřebiče jsou splněny všechny podmínky výpočtu (tlaková, teplotní, rychlost proudění spalin).
Pro částečné zatížení spotřebiče není splněna tlaková podmínka o 3,8 Pa a teplotní podmínka o 11,2°C.
V případě, že by tepelný odpor komínové konstrukce byl vyšší než 0,4 m2.K/W, tlaková i teplotní podmínka by se zlepšila.
Rovněž je možné u výrobce ověřit hodnotu požadavku na tlak při částečném zatížení. Ve výpočtu počítáno s 23 Pa.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk