MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.3.21 / dotaz č. 124961
Dobrý den.
Řeším otázku povinnosti vypracování průkazu energetické náročnosti při jiné, než větší změně dokončené budovy. Jde o budovu, kde se rekonstruují hlavně vnitřní příčky a vnitřní rozvody TZB. Zdroj tepla zůstává stávající a konstrukce obálky se sice mění, ale daleko méně, než z 25 % plochy.
Zákon 406/2000 Sb. v tomto případě hovoří jasně - stačí navrhnout prvky s doporučenými hodnoty a po dobu 5 let uschovat doklady od měněných stavebních prvků obálky, nebo měněných technických systémů*.
Pasáž, která ale v tomto případě hovoří proti je "změna, která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy". V tomto případě ale budova průkaz vyhotovený nemá. V takovém případě se tedy opět jedná o změnu, kdy je nutné průkaz vypracovat (i přesto, že parametricky se jedná o jinou, než větší změnu)?

*Jaké měněné technické systémy jsou zde myšleny?
Například výměna zdroje tepla za stejný typ zdroje tepla?

Děkuji, s pozdravem


V tomto případě nemáme k dispozici obecně platný relevantní právní výklad.
- Technickými systémy se obecně rozumí systémy zajišťující provoz budovy, tedy i zdroje tepla včetně rozvodů a koncových prvků.
- Ve výkladově sporných případech, jako je tento, doporučujeme průkaz vypracovat.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk