MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.21 / dotaz č. 125175
Dobrý den,

chystám se na výměnu oken ve svém bytě a potřeboval bych při jejich výběru poradit. Podle čeho mám vybírat vhodná okna? Dá se nějak zjistit, kolik energie následně ušetřím na vytápění?

Jaká máte základní doporučení pro výběr oken při jejich výměně?

Děkuji za odpověď
Dobrý den.

Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

K uvedenému tématu lze sdělit:

1 výměna oken ve stávajícím rodinném domě:
Obvykle se jedná o okna 30 let až několik desítek let stará, která mohou být dvojího základního typu: dřevěná zdvojená a dřevěná špaletová.

Obvykle se řeší, zda použít dřevěný nebo plastový profil a zda 2-sklo nebo 3-sklo. Z pohledu úspory energie vítězí jednoznačně 3-skla. Porovnáme-li součinitele prostupu tepla okna jako celku, pak původní jsou na hodnotě Uw 2,4 W/m2.K, nová plastová s 2-skly se nedostanou pod Uw 1,2 W/m2.K, avšak s 3-skly to bude méně než 1,0 nebo 0,9 W/m2.K. Rozhodně je dobré, zajímat se rovněž o hodnoty součinitele prostupu tepla skla jako takového - značí se Ug. 2-skla mají nejlépe hodnotu 1,1 W/m2.K, avšak 3-skla až 0,6 W/m2.K. Výrazný rozdíl bude vnímám i subjektivně, z větších prosklených ploch nebude sálat chlad, skla se nebudou rosit. Vše ještě ovlivní kvalita rámu. Jeho tepelné hodnoty vyjadřuje hodnota Uf, opět čím menší, tím lépe. U celodřevěných oken je to dáno hloubkou profilu, kvalitní jsou minimálně 82 mm a více.

U plastových profilů záleží na provedení. U každého zabudovaného okna dochází postupem doby k jeho opotřebování, u horších výrobků hrozí deformace a průhyby. Mají za následek netěsnosti, únik energie i plísně na oknech. Je tedy dobré zajímat se i o kvalitativní třídy profilů a přiklonit se, především jsou-li okna velká, ke třídě A dle ČSN EN 12608.

Velké nepříjemnosti lze způsobit podceněním montáže. Dnes je již poměrně běžné, že montážní firmy nabízejí vnější a vnitřní těsnící pásky, potíž nastává, jak je v praxi správně aplikovat. Vyžaduje to obvykle předem upravené ostění s čistou hladkou plochou, kam se pásky nalepí. Není od věci netrvat přespříliš na rychlosti montáže, ale v harmonogramu výměny jednotlivých oken trvat i na kvalitní zednické přípravě. Chyby se po čase projeví důsledky tepelných mostů – plísně, chladné plochy, zafoukávání ze spár.
Nezapomínat na zateplení vnějších ostění a především na izolační podkladní profily, které by měly být samozřejmostí u všech oken. Důvodem je vymezení prostoru pod parapetem pro vložení dostatečné izolace. Velmi často používaný nízký profil 30 mm umožní oplechování, ale pod plech se již nevejde potřebných 40 mm tepelného izolantu.

Pokud jsou původní okna špaletová, po jejich demontáži se objeví zalomená špaleta, která je často velmi poškozená. Nová okna se pak většinou osadí za odskok špalety, ale jejich rozměr zpravidla vůbec nesedí. Připojovací spára je až několik cm široká, okno je tudíž chybně kotveno. Zvenku nelze již pro nedostatek místa zateplit vnější špaletu a osazení okna je tak zcela nezvládnuté. To se zase může projevit všemi možnými vadami. Věnujte čas přípravě, vymyšlení, jak konkrétní detail vyřešit a pro navržený způsob osazení správně zaměřit.


2 výměna oken v panelovém domě s již osazenými okny plast, dvojsklo
V poslední době se často přistupuje k výměně plastových oken osazených v panelových domech v 90.letech. Vykazují značné poruchy, plísně v osazení i funkčních spárách, deformace a netěsnosti. Jedná se obvykle o velmi levné rámy se stavební hloubkou pod 58 mm osazené dvojskly s Ug kolem 1,8 W/m2.K. Jejich náhrada za kvalitní nová okna sníží únik tepla okny na polovinu. Problém ale nastává s kvalitním osazením. Při montáži z místnosti je prakticky nemožné připojovací spáru z vnější strany správně udělat, natož kvalitně zateplit vnější špaletu a parapet. Chceme-li dosáhnout opravdu dobrého výsledku, bez lešení to nepůjde. „Naštěstí“ dříve zateplené paneláky mají své fasády na hraně údržby, takže se velmi vyplatí naplánovat komplexní zásah.

3 výměna balkónových dveří ve stávajícím RD
Staré balkónové dveře rodinných domů jsou zpravidla osazené přímo na beton podlahy. Pokud se jedná o přízemí, je zde také nedostatečná tepelná izolace v podlahách a prochládání v místě usazení dveří je znásobeno betonovým základem.
Osadíme li novou výplň, byť jakkoli kvalitní, stejným způsobem, tepelným mostem bude nadále unikat teplo. Nehledě na lokální pocit chladu a kondenzace vlhkosti. Úprava je stavebně náročnější, znamená odbourání betonové konstrukce tak, aby se pod prosklenou stěnu či dveře vložila tepelná izolace. Rámy lze podložit purenitovými izolačními profily a zateplit podlahu alespoň v tloušťce zdiva. Z vnější strany zateplit sokl k tomu určeným vlhku odolným extrudovaným polystyrénem.

Ing. Jiří Veselý, poradce,
Energy Centre České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk