MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.21 / dotaz č. 125200
Dobrý den,
chci se zeptat, jak lze chápat pojem rozsah energetického hospodářství v novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v souvislosti s obcí a jím vlastněným energetickým hospodářstvím. Je nutné mít zpracován jeden energetický audit na veškeré obcí vlastněné budovy, i budovy příspěvkových organizací apod.? Je obec jedno velké energetické hospodářství či několik menších, které si sami zodpovídají za zpracování energetického auditu?
V případě nahrazení energetického auditu certifikovaným systémem hospodaření s energií podle ISO 50001, bude tato náhrada platná pouze, pokud se v certifikovaném systému bude nacházet celé energetické hospodářství obce, tedy i se svými příspěvkovými organizacemi apod.?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz by vyžadovala poněkud komplexnější rozbor situace, ale v principu lze konstatovat, že z pohledu zákona je vyžadován jediný energetický audit (EA) na celé energetické hospodářství, které však může být členěno na účelové celky (ucelené části energetického hospodářství - UČEH).

Rozsah energetického auditu je dán jednoznačně a to veškerým vlastněným majetkem, bez ohledu na to, kdo jej spravuje, například příspěvkové organizace, ale – a to je z pohledu druhé části dotazu závažnější – jsou předmětem EA také obchodní společnosti s majetkovým podílem města > 50%. U těchto společností je potřeba přezkoumat, zda sami nejsou povinnou osobou ve vztahu k zákonu a pokud ne, mohou být případně vyčleněny jako UČEH. Úroveň zpracování a podrobnost jednotlivých částí energetického auditu by měla být nastavena v plánu energetického auditu, který by si měl zadavatel zpracovat (případně nechat zpracovat) předem, ideálně jako podklad pro výběr zpracovatele energetického auditu. Bez pečlivě připraveného plánu energetického auditu ztrácí zadavatel možnost ovlivnit míru a kvalitu zpracování a tudíž ani cenu, resp. poměr ceny a kvality zpracování a tím i celkový užitek z celého náročného procesu (novela zákona, potažmo vyhlášky o EA odkazuje mimo jiné na normu ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem k použití, která zpracování energetického auditu sbližuje s některými postupy požadovanými v ISO 50001).

Ve vztahu k alternativě zajištění zákonné povinnosti pomocí certifikace ISO 50001, kterou Vám s ohledem na rozsah majetku doporučujeme, je situace dána ustanovením zákona, v němž se konstatuje, že rozsah certifikovaného systému hospodaření s energií musí odpovídat rozsahu energetického auditu, tj. obsáhnout veškerý majetek, nově také včetně mobilních prostředků (resp. spotřeby PHM). Ostatní parametry systému EnMS si však ve shodě s normou stanoví povinná osoba sama. Vhodné je, aby si městské obchodní společnosti (a.s., s.r.o.) certifikovali vlastní systém EnMS, zatímco příspěvkové organizace budou certifikovány v rámci jednoho systému EnMS. Certifikovat je možné samostatně případně i jednotlivé městské části, pokud by to tak bylo z pohledu řízení města vhodné a logické.

S pozdravem,

Miroslav Šafařík

Odpovídá:  Ing. Miroslav Šafařík - EKIS Praha Porsenna
Téma:  Legislativa
tisk