MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.5.21 / dotaz č. 125848
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda je možné zadat jako jedninný zdroj tepla pro vytápění novostavby rodinného domu krbovou vložku s teplovodním výměníkem napojeným na akumulační nádrž a následnou teplovodní otopnou soustavu. V akumulační nádrži by nebyla instalována elektrická topná vložka. Nebyl by instalován jiný dotopový zdroj tepla pro otopnou soustavu. Pro ohřev TUV by byl instalován kombinovaný ohřívač, kde podíl dodané energie z krbu činil 20%.
Dobrý den,
z vašeho dotazu není zřejmé, z jakého hlediska se ptáte na možnost vytápění pouze tímto zdrojem, ale předpokládám, že jde především o plnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Z technického hlediska by takto navržený způsob vytápění měl být pravděpodobně realizovatelný a provozuschopný (toto by měl potvrdit spíše projektant vytápění). Pokud budeme řešit hledisko energetické náročnosti budovy a splnění podmínek dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., tak pokud by krbová vložka s teplovodním výměníkem napojeným na akumulační nádrž byla jediným zdrojem vytápění domu, tedy bez elektrického či jiného dohřevu, pak se domnívám, že by měl být podíl tohoto zdroje klasicky 100% podílu na vytápění. Tabulka A.1 v ČSN 730331-1, na kterou se vyhláška odkazuje, uvádí maximální podíly v případě použití více zdrojů tepla. Následně by měl být zpracován průkaz energetické náročnosti, kterým se prokáže splnění požadavků na energetickou náročnost. Neméně důležitou otázkou je, zda by takto navržený systém byl akceptovatelný a dlouhodobě provozovatelný i z pohledu investora/uživatele stavby.
Ještě se sluší podotknout, že v případě nejasných otázek a výkladu ohledně energetické náročnosti budov je nejvhodnější požádat o stanovisko Státní energetickou inspekci jakožto správní a kontrolní orgán (www.cr-sei.cz).

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk