MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.5.21 / dotaz č. 125870
Řešení výšky komínu pro bungalov s extenzivní zelenou střechou. RD je řešeno jako diplomová práce.
Spotřebič: Haas+Sohn Jonava IV, jmenovitý tepelný výkon 8kw, prům. teplota spalin za kouřovodem 267°C, hm. průtok suchých spalin 7,9g/s, energetická účinnost 80,3%
Komín: Schiedel Absolut, T400 N1 W 3 G50, Sendvičová tvárnice s integrovanou izolací, R39 m² K/W
Kouřovod: 90°, koleno, ocelový plech, průměr 180mm, jednostěnné, tloušťka 2mm, povrstvení Senotherm UHT-HYDRO
Záměrem je zvolit co nejmenší výšku komínu, aby nemusel být nutně komín kotven ke střešní konstrukci a nevyčníval nad stavbou a nerušil tím architektonickou pohodu.
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu 180 mm, do kterého by byla teoreticky připojena krbová vložka o výkonu 8 kW, teplota spalin 267°C, hmotnostní průtok spalin 7,9 g/s a požadavkem na tah 12 Pa. Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 3,4 m a na jakou účinnou výšku je možné komín ještě snížit, aby byla splněna tlaková podmínka.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 180, při účinné výšce 3,4 m je splněna tlaková i teplotní podmínka. Rychlost proudění spalin vyšla 0,47 m/s (normovaná hodnota je 0,5 m/s).
Tlaková podmínka je, v tomto konkrétním případě splněna, i při snížení účinné výšky komínu na úroveň 2,5 m.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk