MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.2.09 / dotaz č. 12680
Dobrý den, rozhodli jsme se pro rekonstrukci pan.domu a stím souvisí i výměna oken. Protože jsme vlastníci některé byty by chtěli plast a některé euro - a nyní nám bylo sděleno, že to nelze jinak bychom nedostali dotaci Panel, protože eurookna mají horší tepelnou křivku.Je to tak. Ráda bych totiž dosáhla na eurookna. Děkuji
Dobrý den.
K získání podpory v rámci programu Panel je nutno splnit m.j. tyto podmínky:
* a) panelový dům musí být na území České republiky,
* b) panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto programu,
* c) předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu provedení těchto oprav nevyžaduje,
Vašeho dotazu se týká bod c)- zlepšení tepelně-technických vlastností. Prokazuje se zpracováním "Průkazu energetické náročnosti budovy", který výstupem ( štítkem budovy)zařadí budovu do kategorie dle spotřeby. Jedním z ukazatelů je, že veškeré materiály musí z hlediska tepel-technických vlastností splňovat podmínky ČSN 730540-příloha 2. Plastová okna běžně dostupná na trhu i Eurookna tuto podmínku obvykle splňují. Při PENB se však posuzuje kompletní objekt ( obálka), což by mělo být součástí projektové dokumentace. Pokud je plocha zateplení vyšší než 1000 m2, je třeba stavební povolení.
S pozdravem a přáním hezkého dne . RICHTER - Projekční kancelář,Národní 1, 736 01 Havířov-Město

Zkontrolováno:
*Ba150509*