MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.6.21 / dotaz č. 127041
Dobrý den,
prosím o ověření možnosti připojení kotle na pelety Verner A251 ke stávající spalinové cestě v RD, případně prosím o pomoc s návrhem její úpravy na vyhovující.
Stávající komín je víceprůduchový vyvložkovaný nerez flexi vložkou.
Komín zděný 150 x 150 výška 14,5m. Kouřovod ocelový cca 1,2 m. Do místnosti je zajištěn neuzavíratelný přívod spalovacího vzduchu

Moc děkuji.
Orientační výpočet byl zpracován pro dimenzi komínu 120 mm (nerezová flexi vložka v původním zděném komínu), do kterého je připojen peletový kotel o výkonu 25 kW, teplota spalin 160°C, hmotnostní průtok spalin 16 g/s a požadavkem na tah 30 Pa pro plné zatížení a 15 Pa pro částečné zatížení spotřebiče. Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden pro plné zatížení i částečné zatížení spotřebiče.
Upozorňujeme, že pro spotřebiče na pevná paliva není možné použít menší dimenzi než DN140. Výpočtem byla ověřována funkčnost spalinové cesty dle požadavku tazatele.

Podmínky normovaného výpočtu nejsou pro dimenzi DN 120 splněny. Podmínky výpočtu nejsou splněny ani pro větší dimenze vložek, které by bylo možné teoreticky vložit do stávajícího komínu.
Pro dimenzi DN 120, při účinné výšce 13,6 m při plném zatížení není splněna tlaková podmínka o 27,7 Pa a o 5,6 Pa při částečném zatížení spotřebiče. Teplotní podmínka není splněna při plném zatížení spotřebiče o 0,1°C a při částečném zatížení není splněna o 26,7°C. Rychlost proudění spalin vyšla 1,45 m/s při plném zatížení a 0,4 m/s při částečném zatížení spotřebiče (normovaná hodnota je 0,5 m/s).
Doporučujeme projednat možnosti technických řešení (úprava stávajícího komínu, realizace nového komínu) s revizním technikem spalinových cest a následně ověřit navržené technické řešení normovaným výpočtem.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk