MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.7.21 / dotaz č. 127689
Dobrý den,
kupuju RD a prodávající realitní kancelář zpracovala PENB. Dokument mi poskytnou při převzetí domu, avšak spolu s ním by měla být předána (§125 zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon) i stavební dokumentace domu. Tu majitelé, ani realitní kancelář nemají.
Má otázka je, zda je v takovém případě i zpracovaný PENB validní. Vycházím z toho, že bez znalosti skladby materiálů a technické dokumentace, není možné řádné vyhodnocení podkladů a tedy i závěry v takto zpracovaném průkazu mohou být zavádějící.

Moc děkuji za Vaše vyjádření
Dobrý den,

PENB může zpracovat pouze energetický specialista. PENB musí odpovídat skutečnému stavu budovy. Je tedy obvykle nutné vykonat průzkum objektu a zjistit potřebné informace pro PENB. V reálné stavební praxi je častý případ, že dostupná projektová dokumentace neodpovídá skutečnému stavu. Pokud má energetický specialista zajistit PENB odpovídající skutečnému stavu, pak musí na průzkum, identifikovat případné odchylky skutečného stavu od poskytnuté projektové dokumentace a následně zpracovat PENB na skutečné provedení. Není tedy nikde stanovena podmínka, že PENB musí být vypracován na základě projektové dokumentace skutečného provedení. PENB je možné vytvořit i zcela bez projektové dokumentace. To pak samozřejmě znamená vyšší nároky na provedený průzkum a vyšší cenu. Odpověď na Vaši otázku tedy je, že validita PENB nezávisí na tom, zda byl zpracován na základě projektové dokumentace nebo nikoli.

Jinak máte samozřejmě pravdu, že stavební zákon ukládá majiteli uchovávat dokumentaci skutečného stavu a při změně vlastníka je majitel povinen tuto dokumentaci předat kupujícímu. Bohužel reálná praxe tomuto zcela neodpovídá. Určitě se můžete domáhat toho, aby majitel na své náklady dokumentaci skutečného provedení pořídil a Vám předal. Současná situace na realitní trhu je ale často taková, že prodávající je v silnějším postavení než kupující - zjednodušeně prodávající si často může kupující vybírat. Tlak na bezvadné plnění povinností prodávajícího je od kupujících v těchto případech spíše malý. Ale to už se pouštím mimo obor energetické náročnosti.

S pozdravem
Tomáš Kupsa

Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk