MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.09 / dotaz č. 12984
Dobrý den,
obracím se na vás s žádostí o názor nebo odborný posudek v následující záležitosti. Obýváme rod. dům z roku 1934. Má obvodové zdivo z klasické pálené cihly o tlouštce 45 cm. Okna jsou původní, špaletová. Topíme elektřinou a v posledních letech čím dál tím více nahrazujeme provoz elektrokotle vytápěním v druhém kotli dřevem. Pro lepší představuuvádím,že celoroční provoz elektrokotle, bez alternativního topení, představoval spotřebu 27 000 - 32 000. CChceme v domě alespoň částečně eliminovat tepelné ztráty. Vzhledem k velikosti objektu, ale nemáme dostatek finančních prostředků, abychom mohli provést zateplení celé fasády domu včetně výměny oken za plastová.
Zaujaly mě proto nabídky firem zabývající se výměnou ( i starších špaletových oken ) vnějších skel termoizolačními dvojskly. Pro mě je tato technologie zajímavá z několika důvodů. Předně jde o výměnu bez zásahu do konstrukce stávajících oken, tím i bez porušení fasády a v neposlední řadě i nižší cenou.
Vím, že okny a dveřmi uniká nejvíce tepla z objektu, ale kvantifikovat tyto ztráty si netroufám ani zevrubně. Možná i proto jsem nedůvěřivý k výši úspor, které dodavatelské firmy uvádějí při aplikaci této technologie.Prosím vás proto o váš názor, zda moje úvaha o využití termoizolačních dvojskel je cesta správným směrem a jakých úspor přibližně mohu dosáhnout Pokud doporučíte takovýto postup, pak prosím o názor, jaký druh či variantu izolačního dvojskla by jste vzhledem k vynaložené ceně a efektivnímu snížení ztrát preferovali.
Děkuji za váš čas a odpověď.
Vážený pane,
běžná špaletová okna mají součinitel prostupu tepla přibližně U=2,8W/m2.K . Velmi přibližně lze počítat s tím, že za
topnou sezónu unikne každým čtverečním metrem okna 200 až 400kWh tepla (t.j. 500 až 1000Kč)(záleží na tom zda se na
noc stahují nějaké rolety či žaluzie a také na orientaci a oslunění okna. pokud se vymění sklo ve vnějším rámu za
izolační dvojsklo s U=1,1 pak se tato ztráta sníží na zhruba třetinu. Osazení dvojskla stojí velmi přibližně
2000Kč/m2 plochy skla. Prostá návratnost tohoto opatření tedy je 7 až 15let.
Okna by také měla být zatěsněná (například profily EUROSTRIP na vnitřních křídlech); to je již znatelně levnější
(kolem 30Kč/m). Podívejte se na encyklopedii HESTIA část Okna (http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/4.htm#4_1) ;
zde o tom najdete více.
Nechte si udělat nabídku od několika firem a uvidíte jaké jsou momentální ceny. Vzhledem k ceně práce je rozumné použít sklo s menším U; zpravidla nabízí U=1,4 až 1,1.
Pokud byste okna vyměnil celá tak bude doba návratnosti podstatně delší.

S pozdravem J.Truxa

doplnění od K.Murtingera:
Já jsem tuto metodu použil u oken na západ, východ a sever. U nezastíněných jižních oken je lepší používat jenom
nějaké opatření na snížení nočních tepelných ztrát (já používám reflexní roletu (viz Hestia), protože tepelné zisky
ze slunečního záření zde kompenzují část ztrát a přidáním dvojskla v zasklívacím rámečku dojde k jistému snížení
těchto zisků. Celkem jsem s dvojskly ve vnějším křídle velmi spokojem také proto, že okna se nikdy nerosí, vnitřní
skal mají znatelně vyšší teplotu (přispívá to k lepší tepelné pohodě) a v letním období jsou menší tepelné zisky.
Kromě zlepšení vlastností oken bych vám doporučil i zateplení obvodových stěn, které přináší podstatně větší úspory
a při odhadovaném růstu cen elektřiny a pokud ještě budou od dubna k dispozici nějaké dotace (viz stránky SFŽP ) pak to bude rozhodně výhodné a návratné opatření.

Zkontrolováno:
*Ba250509*
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk